Onderzoek wijst uit…

FNV Finance onderzocht het sentiment in Nederland over de topbeloningen bij de banken en verzekeraars en ondervroeg daarvoor honderden burgers, medewerkers in de sector én leden van FNV Finance. Vrolijk stemmend zijn de bevindingen niet. Een greep uit de uitkomsten.

Géén begrip voor salarisverhogingen met meer dan 25 procent

Een groot deel van de bevolking volgt de ontwikkelingen met belangstelling; de helft bijna op de voet, en onder FNV Finance-leden zelfs nog meer. Meer dan 70 procent (onder FNV-leden meer dan 80 procent) keurt grote loonstijgingen aan de top af.

Argumenten tégen wegen zwaarder dan argumenten vóór

Niemand begrijpt de genoemde argumenten vóór de salarisverhogingen. Ze verhogen de acceptatie ook al niet. De tegenargumenten wegen aanzienlijk zwaarder. Zoals: In het afgelopen jaar zijn veel medewerkers in de financiële sector ontslagen, het is dan niet gepast om een loonsverhoging voor de bestuurders door te voeren. Na het lezen van de voor- en tegenargumenten is en blijft er alleen begrip voor een salarisverhoging die aansluit bij het niveau van de rest van de medewerkers: circa 2 procent.

Meer weten over het onderzoek?

Nieuwsgierig naar de precieze cijfers en andere uitkomsten?

Klik dan op deze link.

Salarisverhogingen schaden opnieuw het vertrouwen

Niet alleen over het vertrouwen in de bestuurders, maar ook in de medewerkers in de sector is geschaad: 67 procent van de bevolking heeft minder vertrouwen in de bestuurders en 44 procent heeft ook minder vertrouwen in de medewerkers

Trots en werkplezier zijn afgenomen

Van de medewerkers in de financiële sector geeft 41 procent aan dat hun gevoel van trots om in de sector te werken is afgenomen. Ongeveer een vijfde schaamt zich zelfs. Beide gevoelens zijn bij FNV-leden het sterkst. Ook geeft een vijfde aan dat het werkplezier is afgenomen.

Groot draagvlak voor wetgeving

Bijna 80 procent van de burgers vindt dat de overheid moet ingrijpen om salarisverhogingen nu en in de toekomst terug te draaien en/of te verbieden.

Van de vakbonden wordt actie gevraagd

Naast de overheid en burgers ziet de burger ook voor de vakbonden een belangrijke rol weggelegd. De helft van Nederland vindt dat de bonden zich stevig moeten inzetten om de verhogingen ongedaan te maken. Iets minder dan de helft is van mening dat de bonden als reactie op de verhogingen met een forse looneis moeten komen.

Andere suggesties voor maatregelen die door vakbonden ingebracht kunnen worden zijn:

  • Maximalisatie van de beloning van topbestuurders tot twintig keer het salaris van de minst verdienende persoon in het bedrijf (26 procent wilt dit; onder de FNV Finance-leden is dit 51 procent).
  • Opnemen van minimaal één vakbondsbestuurder in de Raad van Commissarissen om de belangen van de medewerkers te vertegenwoordigen (51 procent wil dit, onder de FNV-leden is dat 70 procent).
  • Instellen van verplichte onafhankelijke ethische commissies die bij voorgenomen salarisverhogingen geraadpleegd moeten worden (54 procent van de burgers en 66 procent van de FNV-leden wil dit).
  • Salarisverhoging van bestuurders koppelen aan de salarisstijging van de rest van de medewerkers (62 procent van de Nederlandse burgers steunt deze maatregelen, 69 procent van de medewerkers in de sector en 83 procent van de FNV-leden).

Conclusie: het is tijd voor een beloningspact in de financiële sector!