Waarom een beloningspact?

Wetgeving kan zeker helpen om een einde te maken aan de excessieve beloningen aan de top van de financiële sector. Maar zelfregulering is beter. FNV Finance stuurt daarom aan op een beloningspact.

Er is wat aan de hand in financieel Nederland. ING, ASR, Nationale Nederlanden, NIBC en Van Lanschot Bankiers hebben het afgelopen jaar gemeld dat zij de salarissen van de directie willen verhogen. ING heeft, mede door de maatschappelijke onrust, de salarisverhoging van de topman teruggedraaid. Maar ondanks dat verdient hij nog steeds 40 keer meer dan het laagste salaris van een ING-medewerker. Dat geldt voor meer topbestuurders.

De verhoudingen liggen trouwens ook nu al behoorlijk scheef. De medewerkers krijgen niet meer dan zo’n 2 procent de cao-loonstijging, terwijl de top zichzelf gemiddeld 25 procent of meer toekent. De extreme salarisstijgingen en bonussen drijven directies, medewerkers en de samenleving nog verder uit elkaar.

Wat moet er gebeuren?

Banken en verzekeraars moeten kiezen voor een eerlijker beloningssysteem, waarbij het verschil tussen het hoogste en laagste salaris binnen een bedrijf kleiner wordt. FNV Finance wil daarvoor een beloningspact met de partijen afspreken. Dat houdt onder andere in dat de bond wil dat de salarissen van de topbestuurders gelijke tred houden met de loonstijgingen van de medewerkers in de sector. Tevens mag het verschil tussen beloning van de top, inclusief bonussen (dit geldt voor de ceo’s van de grote internationale bedrijven) niet meer zijn dan 20 keer het salaris van de laagst verdienende in dezelfde organisatie.

Voorts wil de bond afspreken dat banken en verzekeraars zich richten op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie en zich niet blindstaren hoe buiten de sector en/of buiten Nederland wordt beloond. Tenslotte wil FNV Finance een functiewaarderingssysteem waar ook de top onder valt. Dat is wel zo eerlijk, toch?