Samenvattend: zo zit het
en dit wil de bond

Eén infographic zegt vaak meer dan duizend woorden.

Daarom, samenvattend: zó zit het en dít wil de bond.

De schade van de buitensporige beloningen aan de top van de financiële sector is zo hoog opgelopen, dat de roep om ingrijpen steeds luider klinkt (zie de bovenste drie onderdelen van de infographic).


Er is breed draagvlak voor een beloningspact met de financiële instellingen waarin wat FNV Finance betreft drie mogelijke oplossingen zijn opgenomen (zie rechts onderaan de infographic).