Verzekeraars volgen voorbeeld banken

Money rules the world, wordt wel eens gezegd. Dus wie de wereld wil bijsturen moet goed nadenken over de besteding van zijn geld. De verzekeraars hebben dit nu gedaan met afspraken over het beleggen van onder meer premiegelden.

De banken gaven eerder het goede voorbeeld met hun convenant rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo). De verzekeraars hebben dit initiatief nu overgenomen. ‘Net als bij de banken is ook dit convenant een initiatief van de verzekeraars zelf’, zegt bestuurder Fred Polhout van FNV Finance. ‘Zij hebben nu vastgelegd hoe zij zich willen gedragen bij beleggingen en of ze bijvoorbeeld de rechten van werknemers niet schenden. Dat geldt voor zowel de eigen werknemers als voor de werknemers van de bedrijven en organisaties waarin zij hun geld beleggen. Hiernaast kijken ze ook of hun activiteiten niet leiden tot mensenrechtenschendingen, milieuschade, dierenleed of andere ongewenste neveneffecten.’

FNV Finance-bestuurder Fred Polhout: ‘De verzekeraars hebben nu vastgelegd hoe zij zich willen gedragen bij beleggingen’

500 miljard

De Nederlandse verzekeraars investeren momenteel zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden. Hiermee hebben zij mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en praktijkuitvoering. Ze opereren sinds 2012 al volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars, maar met dit convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector een bredere en ambitieuzere overeenkomst.

Het is belangrijk dat ook de FNV zijn handtekening zet onder een dergelijk convenant, vindt vicevoorzitter Tuur Elzinga. ‘Hiermee zetten we opnieuw een stap – na het convenant voor de banken – om samen met de sector de weg te reguleren die geld vanuit Nederland kan gaan. Hierdoor kunnen wij de rechten en belangen van werknemers nadrukkelijk onderdeel laten zijn bij het beleggen en het investeren van wat uiteindelijk ook ons geld is.’


Over het convenant

Het Convenant Verzekeringssector is het zevende convenant op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vijf daarvan zijn onder begeleiding van de Sociaal Economische Raad tot stand gekomen. In de financiële sector sloten eerder de banken al een imvo-convenant. Meer convenanten voor onder andere de pensioensector, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische industrie zijn in voorbereiding.

Het convenant voor de verzekeringssector is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland en diverse maatschappelijk organisaties: Natuur & Milieu, World Animal Protection, Amnesty International Nederland, PAX, Oxfam Novib en Save the Children Nederland. De FNV doet mee als enige vakbond. Ook tekenden de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De SER faciliteert het convenant en het nakomen van de afspraken.


Unieke stap

De stap van de Nederlandse verzekeraars is uniek. Ze zijn de eerste in de mondiale verzekeringsbranche met afspraken over inzet voor milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. De inhoud van het convenant is gebaseerd op richtlijnen van de OESO voor multinationale organisaties en richtlijnen van de Verenigde Naties voor bedrijven en mensenrechten. De OESO is de wereldwijde organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling.

Het convenant is bedoeld samenwerking tot stand te brengen om problemen in de internationale keten te voorkomen en aan te pakken. Voorzitter Mariette Hamer van de Sociaal Economische Raad hierover: ‘Wat er nu ligt is het resultaat van de inzet van partijen die van nature niet altijd gemakkelijk met elkaar aan tafel zitten. Deze samenwerking zal bijdragen aan een eerlijker, veiliger en schonere wereld. Ik ben er trots op dat we dit als SER hebben kunnen faciliteren.’

Van de verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico's en waar nodig hun beleid hierop aan passen. In het eerste jaar starten de partijen met projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Door samen te werken krijgen partijen meer inzicht in de risico's op dit gebied. Zo kunnen acties worden ondernomen om risico’s aan te pakken. Ze gaan elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen en samenwerken aan oplossingen.

Gerrit Zalm zette eind 2016, toen nog als hoogste baas bij ABN Amro, zijn handtekening onder het imvo-convenant van de banken