Reisleider verdient loon naar werken

Reisleider is een prachtig vak. Met de nadruk op vak. Des te vreemder is het daarom dat reisleiders omgerekend niet eens het minimumloon verdienen. De FNV wil ze volledig terugbrengen onder de nieuwe reisbranche-cao.

Voor de groepsreiziger is het vakantie; voor de reisleider is het keihard werken. Zeker tien tot twaalf uur per dag, soms meer, en daarnaast dient de reisleider 24/7 beschikbaar te zijn. In ruil hiervoor ontvangt hij 9,11 euro per uur, precies het wettelijk minimumloon. Zeer ervaren krachten krijgen iets meer, maar ook dan is het nog altijd geen vetpot. Bovendien krijgen reisleiders maar maximaal zes uur per dag uitbetaald, sommigen zelfs maar vier uur. Het behoeft geen moeilijke rekensom om te concluderen dat ze hiermee omgerekend uitkomen ónder het minimumloon.

We hadden in dit artikel graag reisleiders zelf aan het woord gelaten om te vertellen over hun ervaringen, maar de angst is groot. Ze werken vaak voor grote reisorganisaties, maar zijn daar niet in dienst. Ze hebben geen vaste dienstverbanden. Ze worden ingehuurd door payrollbedrijven – Tentoo is een grote speler – die ze kortlopende flexcontracten aanbiedt. En ze worden alleen betaald als ze op reis zijn. Klagen over je vergoeding kan ertoe leiden dat je geen nieuwe reizen krijgt aangeboden, zo vrezen ze, en daarmee komt dan ook het inkomen tot stilstand.

Vragen

De FNV kent de verhalen van de reisleiders wél. Regelmatig melden zich leden met vragen over de minimale salarissen die worden betaald.

‘Hoe ongelooflijk het allemaal ook klinkt, het gebeurt nog steeds’, vertelt Sharon Bandell van FNV Handhaving en Naleving. ‘. Met onder meer 20 in plaats van 25 vakantiedagen. Verder heeft de reisbranche dan wel een eigen cao, maar de reisleiders vallen niet onder de loonschalen. Koning Aap hanteert daarom een handboek dat de reisorganisatie naar believen zelf kan bijstellen.

Dus met daarin voor reisleiders het minimumloon en de bepaling dat per dag niet meer dan zes uur werk wordt uitbetaald. Ook de voorbereiding van een reis wordt niet vergoed.’

Gevraagd naar een reactie heeft Koning Aap de bond laten weten dat de reisleiders na zes uur mogen stoppen met hun werk, en dat ze verder eigenlijk niet mogen klagen omdat ook de vlucht en kost en inwoning zijn verzorgd.

Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening: ‘Het slaat helemaal nergens op wat hier gebeurt’

‘Slaat negens op’

Bestuurder Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening is duidelijk in haar reactie: ‘Het slaat helemaal nergens op wat hier gebeurt. In het handboek voor reisleiders schrijft Koning Aap “je bent de vertegenwoordiger van onze organisatie” en “je bent ons visitekaartje.” Maar in zijn portemonnee merkt de reisleider daar weinig van. Die staat qua inkomen onderaan de maatschappelijke ladder.

De FNV verzet zich al langer en in verschillende branches tegen payrolling. De bond eist vaste aanstellingen voor structureel werk.

Of anders op zijn minst een eerlijke vergoeding die hoort bij een echt vak. Possel: ‘Nu zijn de reisleiders overgeleverd aan de willekeur van partijen als Tentoo. Reisorganisaties zoals Koning Aap of Djoser leggen hun werkgeversrisico’s en -verantwoordelijkheden neer bij deze derde partij. Die verdient hier fors aan zonder hiervoor iets aan de medewerkers zelf terug te geven. Integendeel zelfs. De reisleiders betalen het gelag en krijgen daar voortdurende onzekerheid voor terug. Ik vraag me overigens af of deze constructie juridisch overeind te houden is.’

Naar een cao

Dit najaar vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe cao voor de reisbranche. De inzet van de FNV is dat daarin ook de reisleiders een plek krijgen. Possel: ‘Net zoals anderen moet de reisleider worden opgenomen in de loonschalen en beloond worden voor zijn werkuren. We willen ze weer een volwaardige positie in de branche geven. Daar gaan we hard voor knokken.’

Recent besteedde ook NRC Handelsblad aandacht aan dit onderwerp. De krant vroeg reisorganisaties Djoser en Koning Aap of ook zij vinden dat de reisleiders een plek in de cao moeten krijgen. Hun antwoorden waren bevestigend.

FNV-bestuurder Possel reageert positief, maar houdt een slag om de arm. ‘Ik ben pas echt blij als onze handtekeningen onder de nieuwe cao staan. Ik wil de reisleiders nadrukkelijk betrekken bij de onderhandelingen hierover en als klankbordgroep. Ik roep ze op zich hiervoor te melden.’

Zit jij ook in deze situatie? Kom op voor je rechten en neem contact op met Marlies Possel, marlies.possel@fnv.nl. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jij krijgt wat je verdient.