Gelijke beloning bij Aegon

Mannen en vrouwen werkzaam bij Aegon krijgen gelijke beloning. Logisch, zou je zeggen. Toch is dit de eerste keer dat een dergelijke afspraak in een cao is vastgelegd.

Er werd al langer over gesproken en de geesten waren er rijp voor, maar toch had Wendel Hofman - Schulp het niet verwacht. Dat haar werkgever Aegon gelijke beloning van mannen en vrouwen nu tóch in de cao heeft opgenomen, als eerste in Nederland, maakt haar extra trots. ‘Heel geweldig’, noemt ze het.

Hofman werkt als brandmanager bij Aegon, maar houdt zich als lid van de ondernemingsraad en van de Europese ondernemingsraad al acht jaar druk bezig met de medezeggenschap. Ook trekt ze het vrouwennetwerk binnen Aegon. Vanuit deze functies én als kaderlid van FNV Finance is ze nauw betrokken bij de cao. ‘Ik denk niet dat we qua beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen echt grote problemen hebben bij Aegon’, zegt ze. ‘Maar ik verwacht dat het meten en inzichtelijk maken van waar we met z’n allen staan wel effect zal hebben op de mobiliteit van vrouwen richting de top. Ook verwacht ik dat de afspraak zijn weerslag zal hebben op andere groepen als het gaat om inclusiviteit.’

Co-creatie

De cao bij de verzekeraar komt tot stand op basis van co-creatie, waarin bijvoorbeeld ook leden van de medezeggenschap en niet-vakbondsleden meepraten en meedenken. Daarnaast heeft FNV Finance ook nog een eigen cao-team bestaande uit de vakbondsbestuurder en kaderleden. ‘De aanpak wordt elk jaar uitgebreider’, zegt Hofman. ‘Zo is er dit jaar bijvoorbeeld voor het eerste een uitgebreide enquête gehouden waarin alle medewerkers konden aangeven wat zij belangrijk vinden.’


De aandacht voor gelijke beloning is op de agenda gekomen op aandringen van FNV Finance. In het akkoord belooft Aegon voor 1 februari 2019 onderzoek te doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake is van ongelijke beloningen, onderneemt de organisatie actie in overleg met de centrale ondernemingsraad en het regieteam waar ook FNV Finance onderdeel van uitmaakt. Het is de bedoeling dat de ongelijkheid dan wordt gladgestreken.


Een dergelijk onderzoek vond in april al plaats bij Aegon in Engeland, waar rapportage over equal pay voor bedrijven vanaf dit jaar verplicht is. Hofman: ‘Ik hoop dat diversiteit en inclusion nu internationaal in een stroomversnelling terecht komen. Niet allen bij ons, maar via de bond ook bij andere bedrijven.’

Wendel Hofman: ‘Dit zal effect hebben op de mobiliteit van vrouwen richting de top’

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Aegon verdient een pluim dat ze dit nu zelf als eerste gaan regelen’


Complimenten van de bond

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong complimenteert Aegon met de afspraak over gelijke beloning van mannen en vrouwen. ‘Aegon verdient een pluim dat ze dit nu zelf als eerste gaan regelen.’ Ze realiseert zich echter dat nooit alle werkgevers dit mooie voorbeeld zullen volgen. ‘Daarom is ook een wet met sancties hard nodig, zodat er een verplichting is om te bewijzen dat je vrouwen en mannen gelijk beloont.’

Jong steunt een wetsvoorstel van GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus die per wet willen regelen dat ondernemers moeten bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk belonen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen.

Voor een deel legt Jong legt de bal ook bij de vakbond zelf neer. ‘Vrouwen verdienen minder omdat ze al dan niet gedwongen in deeltijd werken of in sectoren die van oudsher minder betalen, zoals de zorg en het onderwijs. Voor hen moeten we aan de slag in cao’s en in de overleggen waarin we proberen de arbeidsmarkt rechtvaardiger te maken. Slechts 6 procent van het verschil is onverklaarbaar. Dat is gewoon discriminatie, want het gaat om hetzelfde werk. Dit is alleen via de wetgever op te lossen.’

4,5 procent erbij

In de nieuwe tweejarige cao krijgen de 3.500 medewerkers een structurele loonsverhoging van 4,5 procent: op 1 september 2 procent en per 1 juli 2019 2,5 procent. Tevens wordt – met terugwerkende kracht – de eigen bijdrage van de pensioenpremie verlaagd met ruim 1 procent. Fred Polhout, cao-onderhandelaar bij FNV Finance: ‘Een voor de sector mooie loonsverhoging. En door de pensioenpremieafspraak voelen medewerkers in hun portemonnee als het ware een extra loonsverhoging.’

Ook generatiepact

Ook hebben de cao-partijen afgesproken om in de komende maanden het generatiepact verder uit te werken. Polhout: ‘In deze regeling kunnen oudere werknemers minder gaan werken met behoud van een volledige pensioenopbouw. Een mooie kans om oudere werknemers op een goede, gezonde manier aan het werk te houden en meer ruimte te bieden aan jongere werknemers.’

Voorts bereikten FNV Finance en de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat over vernieuwing en verlenging van het sociaal plan bij de Aegon. Hierin staan afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding. Polhout: ‘Het sociaal plan heeft zijn eigen karakter behouden: een goed budget waarmee de werknemer aan de slag kan als hij onverhoopt zijn baan verliest.’