Bond richt pijlen op Tempo Team

Na de succesvolle schikking met In Person, richt FNV Flex zijn pijlen nu op andere uitzendbureaus die gebruik maken van oneigenlijke constructies om uitzendpersoneel onder te betalen. Tempo Team Outsourcing is een van de kandidaten.

Diverse uitzendbureaus zetten constructies op om uitzendkrachten minder te betalen dan ze zouden moeten, namelijk conform de uitzend-cao of volgens de cao van de inlener. Een veelgebruikte constructie is contracting, waarbij het uitzendbureau claimt het werk te hebben aangenomen en volledig voor eigen risico uit te voeren. De betaling van het werk zou geschieden op basis van stuksprijs.

Ook de grootste uitzender van Nederland, Randstad, maakt gebruik van contracting. Die doet via diverse BV’s aan onderaanneming met zichzelf. Dochter Tempo Team Flexresults besteedt in zo’n constructie als uitzendbureau werk uit aan de andere dochter Tempo Team Outsourcing. Deze laatste is dan geen uitzendbureau meer, maar een contractor. Althans, dat is de claim. FNV Flex bestrijdt dit echter.

Om aandacht te vragen voor dit misbruik heeft FNV Flex samen met FNV Young & United én FNV Handhaving & Naleving een witboek opgesteld en dat aangeboden aan de directeur van Randstad (zie ook het bericht “De trukendoos van Randstad” op de pagina hiernaast). Ook heeft de bond diverse advertenties geplaatst en met een confettikanon flyers afgeschoten met door Randstad gebruikte teksten, maar dan nét anders.

Einde fietsvergoeding

FNV-kaderlid Gauke Nijholt werkt sinds september 2014 op het postpakketsorteercentrum van PostNL in Leeuwarden. In het begin was dat via Randstad, maar sinds april 2015 werkt hij daar via Tempo Team Outsourcing. ‘We werden overgenomen’, zegt hij. ‘Waarom dat was, weet ik niet. Ik weet wel dat de pauzes ineens niet meer werden doorbetaald en dat de fietsvergoeding werd afgeschaft.’


Gelukkig is er ook “goed” nieuws. Sinds enkele maanden heeft hij een vaste aanstelling. Niet bij Tempo Team Outsourcing, maar bij Tempo Team Flexresult. Nijholt: ‘Ik kreeg een brief waarin stond dat ik sinds oktober 2016 recht had op een vaste aanstelling. Daar komen ze nu mee… En waarom ik bij Flexresult in dienst ben en niet bij Outsourcing, weet ik ook niet. Ik weet wel dat PostNL een contract heeft met Tempo Team Outsourcing en dat die uitzendkrachten inhuurt van Tempo Team Flexresult. Zo werkt dus de constructie die er voor mij op neer komt dat ik minder salaris krijg dan waar ik recht op heb, namelijk een salaris conform de cao van PostNL.’

FNV-kaderleden en -bestuurders overhandigen het witboek aan de directeur van Randstad

FNV-kaderleden en -bestuurders overhandigen het witboek aan de directeur van Randstad

Hoop

Om te krijgen waar hij recht op heeft, heeft Nijholt deelgenomen aan diverse acties van de bond. Zo was hij onder meer aanwezig bij de aanbieding van het witboek. ‘De bond heeft uitgerekend dat ik ongeveer 1,50 euro minder verdien dan de mensen met een vast contract bij PostNL. Dat is exclusief de tekorten die ik eveneens heb op mijn vakantiegeld en pensioenopbouw. Al met al spreken we dus over serieuze bedragen die PostNL in zijn zak steekt door werknemers niet in eigen dienst te nemen.’

Hij put hoop uit de schikking die FNV Flex heeft getroffen met uitzendorganisatie In Person, die eveneens mensen heeft werken bij PostNL. ‘In Person heeft toegegeven dat de uitzendkrachten ook in de toegepaste constructie gewoon loon inlener op basis van de PostNL-cao moeten krijgen. Bovendien krijgen ze een nabetaling van het misgelopen loon. Deze stap versterkt de positie van de bond bij Randstad, want die gebruikt via haar Tempo Team-dochters een zelfde soort constructie.’

Overigens houdt Randstad nog steeds vol niets fout te doen. Maar volgens de bond zal die claim niet lang meer stand kunnen houden. Desnoods sleept de bond Randstad voor de rechter. ‘Ik heb er alle vertrouwen in’, stelt Nijholt. ‘Ik reken op een nabetaling, en hoe langer de kwestie sloopt, hoe meer geld ik kan verwachten. Ik zal alleen nog even geduld moeten hebben voor er duidelijkheid is.’


De trukendoos van Randstad

Of: “Hoe de grootste uitzender van Nederland zijn eigen cao wegtovert”, zo luidt de ondertitel van het witboek dat FNV Flex heeft opgesteld. Hierin laat de bond zien hoe Randstad via dochter Tempo Team Outsourcing onder het mom van aanneming van werk uitzendkrachten onderbetaalt. De betreffende medewerkers krijgen een salaris conform de arbeidsvoorwaarden die Randstad afspreekt met de eigen ondernemingsraad. Hiermee ontduikt Randstad zowel de eigen uitzend-cao als de cao van de inlener en stelt het via Tempo Team Outsourcing uitzendkrachten te werk voor lonen die 10 tot 40 procent lager liggen.

Ook andere uitzendbureaus maken zich schuldig aan dit soort praktijken: Young Capital, Otto Worforce, Pos, Stuwarooij. Randstad is echter de grootste, maakt de meeste winst en is een prominent lid van de werkgeversvereniging ABU. Volgens FNV Flex zou de uitzendorganisatie daarom juist het goede voorbeeld moeten geven. De bond wil hierover snel afspraken maken met Randstad. Temeer omdat Inspectie SZW de gebruikte contracting-constructie heeft bestempeld als “gewoon uitzendwerk” waarvoor “gelijk loon voor gelijk werk” geldt.

Naast flyers gebruikt FNV Flex in de campagne ook advertenties, zoals deze die is geplaatst in Metro

FNV-flyers met door Randstad gebruikte teksten, maar dan nét anders

FNV-flyers met door Randstad gebruikte teksten, maar dan nét anders