Contracting aangepakt

Het is een jarenlange strijd maar hij moet gestreden worden: het verzet van FNV Flex en het team Handhaving en Naleving tegen contracting als schijnconstructie om cao’s te omzeilen. We hebben verschillende rechtszaken aangespannen om deze schijnconstructie door te prikken, en ook de Inspectie SZW heeft bepaald dat het gaat om gewoon uitzendwerk waarvoor loon inlener moet worden betaald.

Uitzendbureau In Person heeft als eerste bakzeil gehaald. Je leest er over verderop in dit blad. Tijd voor ons om onze pijlen nu op andere uitzendbureaus te richten die zo’n zelfde constructie gebruiken. Dus Randstad, Young Capital, Otto Workforce – om er maar een paar te noemen – we komen er aan!

Contracting krijgt nu eindelijk ook elders de aandacht die het verdient. Beter gezegd: de tegenwerking die het verdient. We hebben als bond natuurlijk ook de politiek meermaals gewezen op het feit dat contracting het laagste punt op de arbeidsmarkt dreigt te worden - vaak wordt niet meer betaald dan het wettelijk minimumloon en een recht op slechts twintig vakantiedagen – en dat er behoefte is aan regelgeving. Die is er namelijk niet. Terwijl voor uitzenden gelijk loon voor gelijk werk geregeld is in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en voor contractors uit het buitenland in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Wagweu).

De Tweede-Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) hebben onze zorgen overgenomen en minister Wouter Koolmees van SZW gevraagd aandacht te schenken aan contracting. Niet om het te verbieden, maar om te komen tot een gelijk speelveld. Zodat de werknemers niet langer worden uitgeknepen en er geen oneerlijke concurrentie meer is ten opzichte van uitzenden. De minister heeft de vakbonden en de uitzendwerkgevers verenigd in de ABU inmiddels uitgenodigd om te komen praten over wetgeving.

Wat een prachtige zomer hebben we toch!

Mariette van der Neut,

bestuurder FNV Flex

Friendly visitor while diving