In alle cao’s afspraken voor flex

Nieuw in het FNV-beleid: in alle cao’s minimaal één onderwerp waarover flexwerkers afspraken willen hebben.

FNV-kaderleden en –bestuurders halen de cao-inbreng op van flexkrachten bij het pakketcentrum van PostNL in Waddinxveen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de flex-cao zelf, maar over cao’s van bedrijven en sectoren waar veel flexkrachten werken. En het gaat ook niet over afspraken óver, maar afspraken vóór flexwerkers.

In een ideale wereld zijn afspraken niet nodig. Daar loopt alles als vanzelf goed. In de ideale wereld krijgen werknemers bijvoorbeeld keurig volgens hun cao betaald, en kunnen uitzendkrachten terugvallen op de uitzend-cao waarin staat dat zij recht hebben op het loon dat de inlener ook aan zijn vaste personeel betaalt.

Maar zo ideaal is de wereld (nog) niet. Bedrijven onttrekken zich nog wel eens aan wat we verstaan onder “goed werkgeverschap”. Bijvoorbeeld door allerlei constructies te gebruiken om ingehuurde flexkrachten juist niét datgene te betalen waar ze recht op hebben. We schreven in dit blad bijvoorbeeld al eerder over PostNL dat op zijn pakketdepots diverse schijnconstructies gebruikt. De FNV trekt hierover al jaren aan de bel en heeft inmiddels de eerste successen geboekt. Zo is PostNL gestopt met het inzetten van bijstandsgerechtigden zonder loon. Op vier van de twintig pakketdepots betalen uitzendbureaus inmiddels het juiste loon, maar tegen uitzenders op andere depots worden nog altijd rechtszaken gevoerd, net als tegen PostNL.

Het gaat niet over afspraken óver, maar afspraken vóór flexwerkers

Ondertussen is het ook tijd voor een nieuwe cao bij PostNL. De FNV grijpt die gelegenheid aan om nieuw beleid in uitvoering te brengen. Namelijk dat overal waar veel flexkrachten werken, er in de cao óók over minimaal één onderwerp afspraken gemaakt dienen te worden die hen aangaan. De afgelopen maanden heeft de bond daarom niet alleen de mening van de vaste krachten over het aanstaande cao-overleg gepeild, maar ook van de flexkrachten. Daarvoor zijn verspreid door het land poortacties gehouden waarbij hun inbreng is opgehaald.

Saillant detail: ook voor flexkrachten komt een goed loon op de eerste plaats. Maar als de inlener zich aan de afspraken uit de “gewone” wereld houdt, komt dat vanzelf goed en liften zij via loon inlener gewoon mee op wat de vaste krachten ook krijgen. Dus dat hoeft de bond niet speciaal namens hen in te brengen. Misschien wordt het wel nummer twee op de lijst (tot op het moment van dit schrijven): een betere toeslag voor werken in de nacht. Want dat zijn de uren waar – vanwege de kosten – PostNL vooral flexkrachten inzet.

Hoe dan ook: de FNV is op weg naar de ideale wereld, ook buiten PostNL.