CED is een van de partijen bij het het opnemen, beoordelen en begroten van schades in het aardbevingsgebied Groningen.

Tweespalt bij schadeverzekeraar CED

Het cao-overleg bij schade- en calamiteitenverzekeraar CED heeft geleid tot tweespalt. De CED-medewerkers krijgen meer loon, maar de medewerkers van het door CED overgenomen SOS International krijgen niets. De FNV overweegt acties.

Het is alweer twee jaar geleden dat schade- en calamiteitenverzekeraar CED (ongeveer 1.450 medewerkers) het kleinere SOS International (zo’n 250 medewerkers) van a.s.r. overnam. Vreemd was die overname niet. De bedrijfsactiviteiten vullen elkaar goed aan. CED-group is al 45 jaar de full-service schadespecialist van Europa, terwijl SOS International al meer dan 30 jaar vakantiegangers en reizigers wereldwijd 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp biedt bij ziekte, ongeval of autopech.

Een minder goede match in de overname vormden de cao’s van de beide partijen. Maar daarover sprak CED met de bonden af dat er zou worden gewerkt aan harmonisatie om te komen tot een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling. Zover is het echter nog niet gekomen. Met als gevolg dat de FNV deze zomer met de CED-directie heeft onderhandeld over twee nieuwe cao’s bij het bedrijf.

CED geeft een overleg-garantie:
“geldig tot aan de voordeur”

Wel/geen nieuwe cao

Inmiddels hebben de FNV-leden bij CED ingestemd met een nieuwe cao met een looptijd tot eind 2019 die voorziet in twee maal 2 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. De werknemers bij SOS International hebben het eindbod van hun werkgever echter afgewezen omdat hen voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 niet meer in het vooruitzicht werd gesteld dan een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Terwijl de cao van CED nota bene gunstiger is voor de werknemers dan de cao van SOS International.


Voor straf

De directie van CED verweert zich met het argument dat de werknemers van SOS International er bij harmonisatie 6 procent op vooruit gaan. Die harmonisatie heeft echter nog altijd niet plaatsgevonden.

De SOS-medewerkers zijn er zelfs juist verder op achteruit gegaan, omdat CED de hypotheek(personeels)korting die zij hadden heeft afgeschaft en ze zijn ondergebracht in de pensioenregeling van CED die minder gunstig is dan de regeling waar ze eerder bij aangesloten waren.

Nu de medewerkers van SOS International het voorstel van de directie hebben afgewezen, krijgen ze zelfs ook de 0,5 procent eenmalige uitkering niet. Bovendien, alsof dit nog geen “straf” genoeg is, geldt voor hen ook het sociaal plan niet. Voor de medewerkers van CED wel. Maar…! Mogelijk, heel misschien, zo heeft de werkgever aan de bond meegedeeld, wil de CED- directie nog wel alsnog praten over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, maar een garantie hieromtrent is “geldig tot aan de voordeur”.

Actievormen

De FNV vindt de opstelling van CED in deze kwestie, voorzichtig uitgedrukt, niet bepaald netjes en laat het er dan ook niet bij zitten. De bond gaat een ledenvergadering beleggen met de medewerkers van SOS International om te bezien of gezamenlijk actievormen bedacht kunnen worden om het harmonisatieproces versneld in werking te stellen.


Dit verhaal krijgt dus zeker nog een vervolg. In het volgende nummer van het FNV Magazine komen we hier zeker op terug.

Voor SOS International was de zomer van 2018 een van de drukste ooit. De aardbevingen in Lombok zorgden voor 67 hulpbemiddelingen.