Inspirerend internationaal vakbondswerk

Inspirerend én leerzaam: het internationaal uitwisselen van vakbondsvraagstukken en –ervaringen. FNV-bestuurder Elly Heemskerk en kaderlid Erik Jaspers bezochten onlangs het mondiale “callcenter-congres” in Antwerpen.

‘Het is verrassend om te zien en horen dat bepaalde vraagstukken niet alleen in Nederland spelen, maar ook over de landgrenzen. Dus elders in Europa en zelfs daarbuiten, op mondiaal niveau. Hoe inspirerend is het dan wel niet om over oplossingen te horen die elders zijn bedacht of die je in onderling overleg straks samen hoopt te kunnen bereiken.’

Voor FNV-kaderlid Erik Jaspers, callcenter-medewerker bij Teleperformance, was zijn recente bezoek aan het congres van de mondiale vakbondskoepel UNI Global Union in Antwerpen een ware eyeopener. Nog niet eerder was hij betrokken bij internationale vakbondssamenwerking, en hij had daarom ook geen flauw idee hoe groot de waarde daarvan kan zijn. Inmiddels weet hij beter. ‘Er is niets leerzamer dan mensen uit andere landen te horen vertellen over hoe zij hun vakbondswerk aanpakken. Er is vooral één overeenkomst die mij tijdens dit congres is opgevallen: overal in de wereld spelen vergelijkbare problemen bij de callcenters, en overal in de wereld worden vakbonden bij hun pogingen om tot verbeteringen te komen tegengewerkt.’

Vragen en antwoorden

FNV-bestuurder Elly Heemskerk verzorgde op het callcenter-congres een lezing. Maar ze kwam naar eigen zeggen vooral naar Antwerpen om antwoorden te vinden op vragen die haar bezighouden. ‘Hoe als vakbond om te gaan met robotisering bijvoorbeeld’, zegt ze. ‘Of hoe te reageren op offshoring van callcenters naar lagelonenlanden? Welke strategieën hieromtrent hebben bonden in andere landen? De antwoorden hierop hoor in natuurlijk graag, en je vindt ze op congressen zoals dit. Dat leidt tot nieuwe ideeën, nieuwe kennis, nieuwe contacten en daarmee tot vervolgafspraken.’

Tot slot iets wat zowel Heemskerk als Jaspers erg heeft aangesproken: het verhaal van een Belgische vakbondsman die tot succesvolle acties in de callcenterbranche is gekomen ondanks een relatief klein ledenaantal. ‘Ook als FNV zijn we niet bepaald sterk vertegenwoordigd in de sector’, erkent Heemskerk, ‘dus met zijn ervaringen kunnen wij echt vooruit.’

Maar laten we hier geen spoilers afgeven. Wat Heemskerk van die ervaringen heeft geleerd, zal de Nederlandse callcenterbranche binnenkort ongetwijfeld zelf aan den lijve ervaren.