Platform-flexwerkers

Platformwerk is een relatief nieuw verschijnsel dat we inmiddels in diverse varianten in verschillende sectoren kennen. Met één overeenkomst: de app-makers achter de verschillende vormen van platformwerken claimen allemaal dat zij slechts twee ‘gebruikersgroepen’ bijeen brengen – vragers en aanbieders – en dat zij daar enkel tussen zitten als leverancier die betaald wordt voor het gebruik van de app.

De FNV denkt hier anders over. Volgens ons is iedereen die anderen betaald werk laat verrichten een werkgever. Ook al gebeurt dat met nieuw gereedschap, zoals hier met een app. We hebben in de geschiedenis al eerder nieuwe vormen van werken gezien. Daarvoor hebben we niet steeds het arbeidsrecht aangepast. De app-aanbieders vinden dat er nu wel nieuwe regels moeten komen. Maar waarom? In de meeste gevallen is gewoon een cao van toepassing, eventueel de uitzend-cao. En als het om een echte zzp’er gaat, is de wet DBA van toepassing.

Het heeft er alle schijn van dat de “app-werkgevers” dankbaar gebruik maken van de al lang lopende discussie rond zzp’ers. Ze misbruiken de aanduiding zzp’er om tarieven te betalen die soms nog net in de buurt komen van de lonen in de cao, maar meestal daaronder. En de bijkomende pensioen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s én –kosten die normaliter de werkgever voor zijn rekening neemt, zijn nu voor hun zogenaamde “zzp’ers” zelf.

FNV Flex gaat uit van de regels die al jaren van toepassing zijn en die goed werken. Vandaar dat we bijvoorbeeld Deliveroo – die al zijn vaste krachten van de een op de andere dag “zzp’er” heeft gemaakt – voor de rechter hebben gedaagd om toepassing van de cao voor het beroepsgoederenvervoer te eisen. Natuurlijk weten wij ook wel dat er een verschil is tussen vrachtwagens en fietsen, maar met maatwerk binnen de cao is dat op te lossen. Zoals bijvoorbeeld ook fietsenmakers en goudsmeden onder dezelfde cao voor de kleinmetaal vallen.

En gaat het niet om direct werkgeverschap, dan geldt wat ons betreft de cao voor de uitzendbranche. In Amsterdam werft geen horecaondernemer nog personeel via een regulier uitzendbureau, omdat het app-bedrijf Temper veel goedkopere “zzp’ers” aanbiedt. Op deze manier maakt platformwerk de arbeidsmarkt kapot. Maar gelukkig hebben we al heel lang regels die werknemers op de arbeidsmarkt moeten beschermen. Daar moeten we niet met welke app dan ook aan willen tornen. Vandaar dat platformwerk wanneer het gaat om betaald werk óók door ons wordt aangepakt.


Erik Pentenga,

bestuurder FNV Flex

Friendly visitor while diving