Bouw-cao gunstiger voor flexkracht

FNV Bouwen en Wonen heeft in de cao Bouw & Infra afspraken gemaakt specifiek ten gunste van uitzendkrachten. En nu liggen de uitzendbureaus dwars. Vreemd.

Waarom maakt de FNV in een andere cao dan de uitzend-cao afspraken speciaal gericht op uitzendkrachten? ‘Omdat we zagen dat uitzendbureaus eerdere afspraken negeerden om zo goedkoop mogelijke flexkrachten te kunnen leveren, legt FNV-bestuurder Hans Crombeen van FNV Bouw uit. ‘Dit ten nadele van de flexkracht zelf.’

Wat is het geval? In de vorige Bouw-cao stond dat werknemers betaald mochten worden op twee niveaus: als nieuwkomer en als vakkracht. Crombeen: ‘Volgens de regels moest iedereen na zoveel maanden doorstromen naar vakkracht. Maar de uitzendbureaus hielden hun mensen heel lang in de categorie nieuwkomers. Gesprekken met hen hierover leverden niets op. Daarom hebben we, in overleg met de bouwwerkgevers, het begrip nieuwkomer uit de nieuwe Bouw-cao geschrapt. Het voordeel is dat ook flexkrachten nu snel een beter pensioen opbouwen en vanaf dag één al recht hebben op bijna de zelfde arbeidsvoorwaarden als vaste krachten.’

FNV-bestuurder Hans Crombeen: ‘Flexkrachten hebben nu vanaf dag één al recht op bijna de zelfde arbeidsvoorwaarden.’

Ook heeft de bond in de cao afgesproken dat uitzendbureaus geen beroepsopleidingen (BBL) meer mogen aanbieden. ‘Anders dan reguliere opleidingsinstellingen hebben uitzendbureaus geen eigen werkplaats. Mocht de werkgever waar de leerling geplaatst is personeel moeten ontslaan, dan kunnen zij het vervolgopleidingstraject van de student niet garanderen.’

De bedrijven die zijn aangesloten bij de landelijke koepel van bouwwerkgevers zullen zich houden aan de nieuwe cao. Hun koepel heeft immers zelf met de bonden aan de onderhandelingstafel gezeten. Maar om ook de niet-aangesloten werkgevers mee te krijgen, moet de cao door het ministerie van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard worden. En tegen deze algemeen verbindend verklaring (avv) hebben nu juist de uitzendbureaus protest aangetekend.

Vreemd? Crombeen heeft wel een verklaring. Door medewerkers aan te bieden die óf nieuwkomer zijn óf student-stagiair, kunnen zij krachten aanbieden die goedkoper zijn dan vaste krachten. Terwijl het principe is dat uitzendkrachten er alleen zijn voor ziek en piek. En áls die worden ingeschakeld, dan behoren ze duurder te zijn omdat ze én het loon van de inlener betaald moeten krijgen, én daar een fee bovenop komt voor de diensten van het uitzendbureau.’

Dat de georganiseerde bouwwerkgevers in de FNV-voorstellen zijn meegegaan, snapt hij ook. ‘Die zoeken nog duizenden goede krachten en weten dat je geen aantrekkelijke werkgever bent wanneer je niet veel meer dan flex, onzekerheid en een lager dan gemiddeld inkomen te bieden hebt. Dat de uitzendwerkgevers dwars liggen, snap ik niet. Ik noem dat kortzichtig.’