Uitspraak over flex is doorbraak

De rechter heeft bevestigd waar de FNV al langer op hamert: uitzendkrachten horen ook bij doorleenconstructies hetzelfde loon te krijgen als de vaste krachten bij het bedrijf waar zij werken. De uitspraak is een juridische doorbraak.

De gerechtelijke uitspraak over loon inlener is gedaan in een zaak van zestien uitzendkrachten bij vrachtafhandelaren DHL en Menzies op Schiphol. Zij werkten voor uitzendbureau Flexcargo maar werden grotendeels doorgeleend via Menzies aan DHL. Het betrof daarmee een doorleenconstructie.

De rechterstelde onlangs dat ook bij doorleenconstructies het loon betaald moet worden dat geldt voor de vaste krachten bij het bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Die van DHL dus. En omdat de Flexcargo-medewerkers dit niet kregen, hebben zij recht op een nabetaling van het uitzendbureau.

Nick Barnes. ‘Eindelijk gerechtigheid voor mij

en mijn collega’s.’

Gerechtigheid

FNV-bestuurder Lisa Blaas van Handhaving en Naleving spreekt van een doorbraak. De uitspraak is volgens haar niet alleen van juridisch belang, maar ook waar het gaat om gerechtigheid voor de uitzendkrachten. ‘Zij deden precies hetzelfde werk als de vaste krachten van DHL, werkten zelfs met ze samen, maar kregen niet de onregelmatigheidstoeslagen die de anderen wel ontvingen. Omdat ze vooral ’s nachts en in het weekend werkten, liepen de inkomensverschillen op tot wel 40 procent minder dan de vaste krachten. En dat jarenlang. Vandaar dat ze nu met terugwerkende kracht recht hebben op nabetalingen variërend van 6.500 tot 50.000 euro.’

De zestien uitzendkrachten die de zaak hebben aangespannen, kregen juridische ondersteuning van de FNV. De bond legde overigens al in 2015 de vinger op de zere plek bij Flexcargo. Dat begon met de flexmedewerkers bij elkaar brengen, loonstrookjes vergelijken en tekst en uitleg geven over hun rechten en plichten. Het draaide vooral om buitenlandse – Britse en Poolse – uitzendkrachten, in totaal zo’n 150 mensen. Zij liepen niet alleen salaris mis, maar bouwden ook te weinig pensioen op. Daarnaast was er ook nog van alles mis met het werkrooster en de huisvesting.

Uiteindelijk lieten slechts zestien van hen de zaak voor de rechter komen. Eén van hen is de Brit Nick Barnes. ‘Eindelijk gerechtigheid voor mij en mijn collega’s’, zegt hij. ‘We krijgen een nabetaling én nu ons volledige salaris uitbetaald. Bovendien zijn we in vaste dienst gekomen bij DHL, die het onrecht uiteindelijk ook inzag. Het heeft al met al veel spanning, tijd en geduld gekost, maar ik ben erg blij dat we voor onszelf zijn opgekomen. Want de meesten durfden niet. Zij waren te bang om hun baan te verliezen en deden hun mond niet open. Nu blijkt dat er veel mogelijk is als je samen verhaal gaat halen en voor elkaar opkomt.’

De kaderleden krijgen nu nabetalingen
oplopend tot 50.000 euro

Juridisch belang

De uitspraak is dus fijn voor de medewerkers, concludeert Blaas, maar ook juridisch zéér relevant en uniek. ‘Er is door een schijnconstructie heen geprikt. De plaats waar het werk wordt uitgevoerd is bepalend voor het cao-loon dat van toepassing is. Nog nooit eerder heeft een rechter zo expliciet en zo uitvoerig gemotiveerd dat bij doorlening gekeken moet worden naar de uiteindelijke inlener en niet naar het arbeidsvoorwaardenniveau van de doorlener. Dit is niet alleen relevant in deze zaak, maar ook voor mensen die op andere plekken in dit soort constructies werken, zoals bij Post NL. Dit soort werkgevers bedenken helaas allerlei manieren om de cao te ontduiken. Wij zullen blijven strijden voor gelijke beloning voor gelijk werk. Het uitgangspunt is dat altijd uitgegaan moet worden van de betaling conform de arbeidsvoorwaarden op de plek waar het werk wordt uitgevoerd. Wat dit laatste betreft hebben we de jurisprudentie nu achter ons.’

Nick Barnes (midden) wordt op de FNV-dag Helden van een Sociaal Nederland geprezen voor zijn inzet als kaderlid.

De gerechtelijke uitspraak over loon inlener is gedaan in een zaak van zestien uitzendkrachten bij vrachtafhandelaren DHL en Menzies op Schiphol.