Soepele gesprekken, maar geen akkoord

De gesprekken over een nieuwe moderne cao voor de reisbranche verlopen soepel, maar een cao akkoord is nog niet in zicht. Oók een tussen-cao op de korte termijn niet, zoals de bonden hebben voorgesteld. En nu?

De gesprekken over een nieuwe moderne cao voor de reisbranche verlopen soepel, maar een cao akkoord is nog niet in zicht. Oók een tussen-cao op de korte termijn niet, zoals de bonden hebben voorgesteld. En nu?

De vakbonden onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe cao voor de reisbranche. De huidige cao liep al in november af, dus was het de hoogste tijd voor een nieuwe. En dat is het nog steeds, maar het komt er maar niet van. Ondanks dat alle partijen aan de onderhandelingstafel het er over eens zijn dat een moderne cao gewenst is waarin alle verschillende type bedrijven en functies een plaats krijgen.

Eerdere cao’s voor de reisbranche, inclusief de nu nog lopende, waren vooral gebaseerd op het werken in de retail. Zij waren daarmee met name gericht op de medewerkers in de reiswinkels. De afgelopen jaren is de reisbranche echter ingrijpend veranderd. Veel bedrijven zijn overgeschakeld van offline naar online boekingen of combinaties daarvan. Veel functies die nu in de praktijk voorkomen staan nog niet in de cao beschreven. Allerlei hedendaagse thema’s, zoals persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, ontbreken eveneens. Ook speciale regelingen voor reisleiders zijn nog niet in de cao terug te vinden. Bovendien zijn wél bestaande bepalingen niet zelden verouderd en moeten worden aangepast. Het sein voor een compleet nieuwe cao staat al met al volledig op groen. Al maanden, zo niet langer.


Leden betrokken

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben hun leden nauw betrokken bij de vormgeving van de aanstaande nieuwe cao. ‘We hebben het opleidings- en ontwikkelingsfonds Reiswerk gevraagd bijeenkomsten met werknemers te organiseren waarin zij hun cao-wensen kunnen neerleggen’, vertelt bestuurder Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening. Dat waren themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen als hoe de werktijden ingedeeld zouden moeten worden of hoe belangrijk thuiswerken is. Maar er waren ook bijeenkomsten voor specifieke groepen medewerkers zoals reisleiders, IT-specialisten en online-marketeers. Dit alles heeft veel informatie en wensen opgeleverd die we nu in de nieuwe cao willen verwerken.’

Possel realiseert zich, geeft ze aan, dat de vormgeving van zo’n ingrijpend andere, vernieuwde cao lastig is en daarom tijd vergt. ‘Maar dat is nog geen reden om het allemaal zó lang te laten duren. Er zijn al zeer veel gesprekken gevoerd met de onderhandelingsdelegatie over mogelijke aanpassingen in de cao en het wordt tijd om zo snel mogelijk tot een afronding te komen.’

"een substantiële ledengroei"

Nieuwe leden

‘Natuurlijk wenden wij al onze invloed aan om de onderhandelingen tot een goed te brengen’, vervolgt Possel haar betoog. ‘Onze leden beginnen het ook zat te worden. Die willen uitzicht op hun nieuwe, betere cao, en natuurlijk ook een loonsverhoging.’

De FNV-bestuurder geeft aan dat haar bond de afgelopen maanden ‘een substantiële ledengroei’ heeft geboekt. ‘Dat zegt wel iets, denk ik. De mensen voelen dat het belangrijk is om een gezamenlijke vuist te maken. Dat helpt om de druk op de werkgevers op te voeren en ze in beweging te krijgen.’


Tussen-cao

Omdat van begin af aan duidelijk was dat het cao-traject lang zou gaan duren, hebben de bonden al in de herfst van 2018 aan de werkgeversdelegatie voorgesteld om een tussen-cao af te sluiten. ‘Daarin willen we voor de tussenliggende periode een paar belangrijke onderwerpen afspreken, zoals een loonsverhoging en verduidelijking van de afspraken rondom de positie van reisleiders’, aldus Possel. ‘Maar ook de tussen-cao blijkt nu niet snel haalbaar. De ANVR heeft ons nog wel een laatste bod gedaan voor een loonsverhoging, maar dat bod vinden wij absoluut te laag. We zijn dan ook zeer teleurgesteld. Dit betekent namelijk onder meer dat er op de korte termijn nog geen zicht is op een loonsverhoging.’

Een van de obstakels was dat de onderhandelaars van de ANVR geen mandaat zeiden te hebben om een hoger bod te kunnen doen. Possel: ‘Dit vind ik persoonlijk erg vreemd. Kom je naar de cao-tafel om te onderhandelen, of kom je om door te geven wat iemand anders op de achtergrond jou heeft ingefluisterd zonder dat je daar zelf ook maar iets aan mag toevoegen? Wij zijn dan ook van mening dat de brancheorganisatie ANVR haar verantwoordelijkheid moet nemen en de positie van werknemers in de reisbranche serieus moet gaan nemen. De houding van de werkgevers op dit moment betreuren wij ten zeerste. We voeren de druk nu verder op en hopen snel alsnog spijkers met koppen te kunnen slaan. Dat doen we natuurlijk met elkaar. Als gezamenlijke bonden en samen mét onze achterban.’