Het blijft rommelen bij CED

Na de kennismaking met de nieuwe HR-functionaris van CED houdt de FNV een bijeenkomst voor de medewerkers. De bond wil goede cao-afspraken.

Het blijft rommelen bij schade- en calamiteitenverzekeraar CED. De CED-medewerkers krijgen meer loon, maar de medewerkers van het overgenomen SOS International krijgen niets. Dat vindt de bond vreemd en vraagt om een oplossing. Maar CED geeft niet thuis. Wat was ook alweer het geval? Na de overname van SOS International drie jaar geleden beloofde CED de beide cao’s te harmoniseren. Zover is het echter nog niet gekomen. Met als gevolg dat de FNV al vanaf 2017 met de CED-directie onderhandelt over twee nieuwe cao’s bij het bedrijf.

Eindbod afgewezen

Inmiddels hebben de FNV-leden bij CED ingestemd met een nieuwe cao met een looptijd tot eind 2019 die voorziet in twee maal 2 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. De werknemers bij SOS International hebben het eindbod van hun werkgever echter afgewezen omdat hen voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 niet meer in het vooruitzicht werd gesteld dan een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Terwijl de cao van CED nota bene gunstiger is voor de werknemers dan de cao van SOS International. Nu de medewerkers van SOS International het voorstel van de directie hebben afgewezen, krijgen ze zelfs ook de 0,5 procent eenmalige uitkering niet.

De dupe

FNV-bestuurder Marlies Possel snapt niet dat werkgever CED zijn personeel zo ongelijk behandelt. Omdat bovendien de vorige HR-manager is vertrokken, blijven er zaken liggen en daar zijn de medewerkers eveneens de dupe van.

‘Wij ontvangt hierover veel klachten’, vertelt Possel. ‘Daarom beleggen we kort na onze kennismaking met de nieuwe HR-functionaris een bijeenkomt voor de medewerkers, leden en niet-leden. We willen weten wat zij allemaal tegenkomen en waarvan ze vinden dat dit beter kan. Dit zullen we vervolgens terugkoppelen met CED. Bovendien zullen we de werkgever houden aan diens belofte om de cao’s te harmoniseren, uiteraard op een rechtvaardige wijze. Voorts eisen we opheldering over de vraag waarom de SOS-medewerkers géén loonsverhoging krijgen, terwijl ze toch al achterlopen op hun CED-collega’s. Er is schriftelijk met CED overeengekomen dat wij voor 1 januari 2019 informatie zouden ontvangen over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Ook deze afspraak is niet nagekomen, terwijl de HR-manager ons had verzekerd dat het harmonisatiedossier was ondergebracht bij een collega van HR. We hebben kortom nog best het een en ander met elkaar te bespreken.’