Nationale Nederlanden nam Delta Lloyd over

Overnames en het daarna in elkaar schuiven van de betrokken bedrijven geven bijna altijd gedoe. Ook bij NN Group, dat Delta Lloyd kocht. Vooral de nieuwe salarisschalen zijn onderwerp van discussie.

Foto:www.maxpixel.net

Het was een wel heel apart Kerstgevoel waarmee Hans van den Hurk eind december 2016 thuis zat. De administratief medewerker op de divisie Leven bij verzekeraar Delta Lloyd had zojuist te horen gekregen dat zijn werkgever was overgenomen door NN Group (onder meer Nationale Nederlanden). ‘Uiteraard ben je dan bezorgd. Wat gaat de toekomst brengen?’ Over het antwoord op deze vraag werd niet geheimzinnig gedaan: “1 + 1 = 1”. Oftewel: er zijn geen twee managers nodig op één samengevoegde afdeling, en ook geen twee administratieve krachten om het werk van één te doen. Tel hierbij op de robotisering, en het is duidelijk dat er banen gaan verdwijnen. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en is de “rebranding” afgerond. Het blauw van Delta Lloyd is verdwenen, evenals de bedrijfsnaam zelf. Enkele merknamen gehandhaafd: OHRA, BeFrank en ABN AMRO Verzekeringen, een joint venture tussen Delta Lloyd en ABN AMRO.“

Concurrentie

‘De gedachte achter de overname was duidelijk’, vertelt Reinoud Rijpkema, werkplekspecialist bij NN Group. ‘Door de toegenomen concurrentie op de verzekeringsmarkt was het óf overnemen en groter groeien, óf overgenomen worden, óf aan de concurrentie ten onder gaan. Er was dus eigenlijk geen keuze. Het oog viel op Delta Lloyd. Beide partijen vullen elkaar goed aan. NN als stabiele verzekeraar en DL als een meer commerciële partij. Samen zouden ze zorgvuldig meer risico’s kunnen nemen.’

Het ideale koppel dus, die twee bij elkaar, zou je denken. Maar twee bedrijven in elkaar schuiven stuit bijna altijd op botsende culturen. En als er dan ook nog eens geld in het spel komt – lees: veranderende arbeidsvoorwaarden – dan wordt het helemaal een intensief proces. Dit laatste is precies datgene waar NN nu middenin zit.

Reinoud Rijpkema, werkplekspecialist bij NN Group

Hans van den Hurk, divisie Leven bij verzekeraar Delta Lloyd

Minder banen

Enkele bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd zijn al volledig ondergebracht binnen de NN Group. Maar de afdeling Leven van Van den Hurk is nog redelijk onaangetast door de overname en hij pendelt met regelmaat tussen de vestigingen in Helmond, zijn woonplaats, en Amsterdam. Hij neemt de reistijd voor lief.

Ook zijn er inmiddels de nodige banen verdwenen. Deels volgens de procedures met integratie-adviesaanvragen (meer dan 30), deels op verzoek van collega’s van wie de enkele reistijd boven de 90 minuten zou komen en deels gedwongen (circa 750 mensen in anderhalf jaar). En niet te vergeten het natuurlijk verloop.

Maar de cultuurverschillen zijn er nog wel. ‘NN is wat bureaucratischer’, vindt Van den Hurk. ‘Dat merk ik als ik zo nu en dan op het hoofdkantoor in Rotterdam ben. Dan denk ik wel eens: tja, je kan het jezelf natuurlijk ook gemakkelijker maken. Maar we kunnen met elkaar uit de voeten en het vloeit allemaal al goed in elkaar.’

Nieuw functiehuis

Wat ook nog steeds speelt, maar meer problemen oplevert, is het nieuwe functiehuis. Of beter gezegd: de nieuwe functieschalen. Na de overname moesten functies worden samengevoegd, opnieuw worden beschreven en in een nieuw functiehuis worden ondergebracht. Dit proces was op zich nog niet eens zo moeilijk. In september 2017 was het nieuwe functiehuis er al. Alleen was nog niet bekend hoe dit zich zou vertalen in nieuwe salarisschalen.

Omdat de cao van Nationale Nederlanden per 1 januari 2019 is afgelopen, moest er in verband met de onderhandelingen over een nieuwe cao worden nagedacht over die nieuwe salarisschalen. ‘Dan lijkt het alsof de rekenmeesters aan de slag zijn gegaan met een financiële doelstelling’, aldus Rijpkema. ‘Er zijn mensen die onderschalig instromen – en er dus perspectief bij krijgen – maar er zijn er ook veel die bovenschalig zijn en dus perspectief verliezen. Het is niet precies duidelijk of de plussen en minnen gelijk verdeeld zijn. Het laatste cao-voorstel is door de NN-achterban ruim afgewezen, vooral door het plan om bij elke collectieve verhoging de bovenschaligheidstoeslag met hetzelfde bedrag te verlagen. Die mensen staan dus jaren stil in salaris en ontvangen geen prijscompensatie. Daar is een hoop commotie over ontstaan. Ook vervelend is dat de onderschaligen juist zeggen: dit moeten we doen. Er is tweespalt ontstaan.’

Impasse

Om de impasse te doorbreken heeft FNV Finance een eigen voorstel neergelegd. Vakbondskaderlid Rijpkema hierover: ‘Wij hebben een persoonlijke nominale toeslag voorgesteld. Die wordt niet geïndexeerd, maar blijft als vast bedrag bestaan. Dat vind ik een reëel voorstel. Want, zo is ons argument, de werkgever vond eerst dat de medewerkers een bepaalde functie konden uitoefenen die een bedrag aan salaris waard was, en nu kennelijk niet meer. Als dit komt door de inflatie van de functie, dan kan de werknemer daar niets aan doen. Die mag je daar niet voor straffen. Train en plaats die medewerker dan weer in een functie die dat salaris wel weer rechtvaardigt.’

Van den Hurk sluit zich bij de woorden van Rijpkema aan, al staat hij er persoonlijk iets anders in. ‘Gezien mijn korte dienstverband ben ik voorlopig nog niet bovenschalig dus ik zou er op korte termijn een leuk bedrag bijkrijgen. Maar er is nog geen nieuwe cao, en dus zijn er ook nog geen nieuwe functieschalen. Maar zorgen hoef ik ook niet te hebben, want de oude Delta Lloyd-cao loopt nog door tot 1 januari 2020.’

Rijpkema heeft wel zorgen, maar van andere aard: hoe houdt NN de medewerkers gemotiveerd? ‘Als je mensen er vandaag geld bij geeft, dan vinden ze dat twee maanden later al normaal. Neem je ze geld af, dan zit ze dat jarenlang dwars. Toen we tien jaar geleden nog onder ING vielen, werd het kerstpakket afgeschaft. Daar hoor ik mensen nu nog over. Het zou jammer zijn als zo’n gevoel ook door de nieuwe cao veroorzaakt zou worden.’