Over dunne mannen
en dikkere vrouwen

Altijd leerzaam, zo’n lezing over “het nieuwe belonen”.

Zeker als de spreker Kilian Wawoe is, de schrijver van

het gelijknamige boek dat in 2018 het debat over

performance management en belonen beheerste.

Onlangs verzamelden zo’n veertig kaderleden van FNV Finance zich in het auditorium van het FNV-hoofdkantoor in Utrecht voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Maar ze kwamen ook om te luisteren naar gastspreker Kilian Wawoe, schrijver van “Het nieuwe Belonen”. Wawoe opende met de provocatieve vraag of het verhogen van de salarissen de werkdruk in het basisonderwijs zou verlagen. Hiermee greep hij zijn toehoorders al direct bij hun nekvel.

Wat drijft de werknemer? Dat verschilt natuurlijk, maar loon is dat zeker niet alleen. Er moet ook intrinsieke motivatie zijn. Vakmanschap, autonomie en verbondenheid helpen om werknemers tevreden te krijgen.

Wawoe nam zijn gehoor ook mee in de arbeidsmarkt met haar vooroordelen. Iedereen weet inmiddels dat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond minder kansen hebben. Maar uit onderzoek blijkt dat ook dunne mannen (komen niet daadkrachtig over) en dikkere vrouwen een “extra handicap” hebben.

Over beoordelen was Wawoe duidelijk: iemand voldoet of iemand voldoet niet. Net als bij het rijexamen. Hij wees er op dat performancemanagement veel geld kost en dat de opbrengt feitelijk negatief is: het leidt tot frustraties. Statistisch is dit goed te verklaren omdat 60 procent van de werknemers zichzelf boven normaal/goed vindt functioneren en de werkgever uitgaat van 25 procent. In potentie is dan 35 procent van de werknemers ontevreden.

De aanwezige kaderleden waren enthousiast over de bijeenkomst en hebben de Sectorraad Finance gevraagd dit soort initiatieven vaker te nemen. Zij worden op hun wenken bediend: de eerstvolgende is de digitaliserings-/robotiseringsdag op 20 mei aanstaande van 13 - 20 uur eveneens in Utrecht.


Aanmelden kan nu al via marian.reints@fnv.nl.