Politiek worstelt met bankiersbeloning

Het blijft worstelen met de “exorbitante bankiersbeloningen”. Minister Hoekstra

poogt ze aan banden te leggen, maar slaagt daar nog niet echt in.

Het lijkt een moeizame worsteling van minister Hoekstra. Hoe vertaal ik de maatschappelijke onvrede over de bankiersbeloning in concrete maatregelen die ook de steun van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft? De politiek en de maatschappij willen “resultaten” zien, terwijl de branche zelf inzet in op “zelfregulering”. De Kamerbrief van de minister verscherpt de maatregelen, maar doen ze de sector ook pijn, zo luidt de vraag die in veel reacties weerklinkt.

De commotie die de 50 procent salarisverhoging van Ralph Hamers (ING) maatschappelijk teweeg heeft gebracht, heeft minister Hoekstra verleid om een drietal ideeën ter consultatie neer te leggen. Daarop is door veel organisaties gereageerd, waaronder FNV. De organisaties hebben alle bijdragen met elkaar besproken. Centraal stond de vraag of de minister nadere regels moet stellen, of dat de sector zichzelf mag reguleren. Deze laatste hebben de brancheorganisaties zelf naar voren gebracht.

In de plannen die de minister nu heeft gepresenteerd, krijgt vooral de Nederlandse Vereniging van Banken het deksel op de neus. Waar de bankiers van de gelegenheid gebruik maakten om versoepeling van de 20 procent-bonusregeling te vragen, wordt deze juist verscherpt. Elders in Europese is de norm dat de variabele beloning maximaal 100 procent van de vaste beloning mag zijn. In Nederland is dat dus 20 procent en Hoekstra wil nu de welig tierende uitzonderingspraktijk aanpakken en de uitzondering beperken tot wat hij noemt “exceptionele gevallen”.

Lastig blijkt het om topbankiers een deel van hun bonus te laten terugbetalen als hun instelling staatssteun ontvangt (“claw-back” regeling). De Raad van State onderzoekt nu de juridische houdbaarheid hiervan.

Zondermeer positief is Hoekstra’s voornemen om salarisverhogingen in de top te koppelen aan de maatschappelijke functie van de financiële instelling. FNV bepleit dit al jaren, naast de bekende factor 20 (verschil hoogste en laagste salaris mag niet meer dan een factor 20 bedragen) en krijgt nu steun van de minister.

Tot slot wil Hoekstra dat pakketten aandelen die als beloning worden verstrekt pas na vijf jaar mogen worden verkocht. Deze normering is weliswaar in lijn met de bestaande praktijk, maar het is in de ogen van FNV Finance goed om dit ook vast te leggen, ter voorkoming dat er om opportunistische redenen toch weer wordt geschoven.

Al met al is het weliswaar niet genoeg, maar zeker een stap in de goede richting.

Minister Hoekstra