Aegon beloont mannen en
vrouwen gelijk

Mannen en vrouwen bij Aegon verdienen gemiddeld genomen hetzelfde loon voor hetzelfde werk. Gelukkig maar, want dat heeft Aegon als eerste bedrijf in Nederland ook plechtig beloofd in de cao. Maar de doorstroming van vrouwen naar hogere functies kan nog wel beter.

Het was even verwarrend toen een grote landelijke krant kopte dat mannen bij Aegon 900 euro meer verdienen dan vrouwen. Aegon? Dat was toch die verzekeraar die vorig jaar als eerste bedrijf in Nederland samen met de vakbonden in de cao afspraken heeft gemaakt over gelijke beloning van mannen en vrouwen? Nou, daar valt dus nog een wereld te winnen, denk je dan.

Maar de soep wordt uiteindelijk minder heet gegeten dan ie wordt opgediend, zo blijkt. Gelukkig maar. Een onderzoek dat Aegon heeft laten uitvoeren naar de stand van zaken leert dat er gemiddeld vrijwel geen beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Om een gebalanceerde vergelijking te kunnen maken, zijn zaken als leeftijd, werkervaring, arbeidsduur en andere achtergrondfactoren meegewogen.

Als er geen rekening wordt gehouden met deze verschillende achtergrondvariabelen tussen mannen en vrouwen, dan is er wel een beloningsverschil van ruim 900 euro bruto per maand (20 procent). De voornaamste oorzaak hiervan is dat er meer mannen in hogere functies zitten.

Aegon-topman Maarten Edixhoven belooft op dit laatste punt beterschap. ‘Het uitgangspunt van het onderzoek was gelijk loon voor gelijk werk. Op dat punt gaat het gemiddeld gezien gelukkig prima. Maar we zullen ons wel blijven inzetten om relatief meer vrouwen op zwaardere functies te krijgen.’

De CEO onthult een breder doel: ‘We willen de diversiteit binnen onze organisatie verder bevorderen. Dit onderzoek naar gelijk loon voor gelijk werk is een belangrijke eerste stap. Diversiteit gaat echter niet alleen over gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook over kansen voor groepen die niet altijd vooraan staan als er een vacature is. Ik wil dat wij een bedrijf zijn dat meer dan nu een afspiegeling is van de samenleving en van ons klantenbestand.’

Maarten Edixhoven

Betere prestaties

Edixhoven stond er vorig jaar naar eigen zeggen van te kijken dat Aegon het eerste bedrijf in Nederland was dat gelijke beloning in de cao heeft vastgelegd. ‘Dat wist ik niet. Net zomin als ik wist wat er uit het onderzoek zou komen. Wat ik wel weet: het is 2019, mannen en vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk en we weten uit alle onderzoeken dat diversiteit in teams tot betere prestaties leidt. Ik hoop dat andere bedrijven deze stap ook willen zetten en al hun medewerkers dezelfde kansen zullen geven.’

Dit laatste hoopt ook bestuurder Fred Polhout van FNV Finance. ‘Wij zijn zeer te spreken over de aanpak van Aegon. Als je weet dat vrouwen slechter doorstromen, kun je daar beleid op zetten. Verder gaan wij nog dieper naar de gegevens kijken om generiek en specifiek beleid te realiseren. We willen helder krijgen wat we kunnen doen om verschillen blijvend te voorkomen. We hopen met deze methode in de hand dat we BV Nederland kunnen stimuleren om hetzelfde te doen. Hoe zien de beloningen er op hun werkvloer uit? We hopen op een olievlek die zich verspreidt.’

Wendel Hofman

Prijs

Wendel Hofman werkt bij Aegon als Brandmanager, is OR-lid en kaderlid van FNV Finance en zet zich al lange tijd in voor gelijke beloning en kansen voor vrouwen bij haar werkgever. Hiervoor ontving ze eind vorig jaar de Karin Adelmund Prijs van de bond.

Hofman juicht het toe dat haar werkgever deze stap heeft gezet. ‘Ik vind gelijke beloning belangrijk. Voorheen zei men nog wel eens als een man een hoge positie gekregen had dat “we voor de beste zijn gegaan”. Dat is best pijnlijk, want blijkbaar was “de beste” altijd een man. Maar ik denk dat een man de beste was, omdat ze zochten naar een man. Wil je een vrouw, dan moet je harder zoeken. Mooi hoor, dat we dit nu gaan doen. En ik zie ook uit naar de vervolgstappen vanuit het onderzoek: wat betekent dit voor de diverse segmenten waar wel verschillen zijn, wat betekent het voor individuele medewerkers die een verschil vermoeden, enzovoort. En hopelijk kiest Aegon wereldwijd voor equal pay. Dat is, samen met de internationale bonden, onze volgende stip op de horizon.’

Wendel Hofman ontvangt de Karin Adelmundprijs voor haar inzet voor gelijke beloning en kansen voor vrouwen.