Draaiboek actievoeren

Net als in voorgaande edities hebben we ook in dit magazine weer goede voorbeelden van werknemers die succesvol in verzet komen tegen te ver doorgeschoten flex. In hun optreden is een rode draad te ontdekken. Van die rode draad zouden we probleemloos een “Draaiboek voor succesvol actievoeren” kunnen maken.

Het begint doorgaans met enkele personen die menen dat het niet helemaal goed gaat op het werk. Ze mopperen, maar doen vooralsnog niets. Totdat die ene persoon opstaat, vindt dat het genoeg is en naar de FNV belt.

Daarna komt alles in beweging. In het begin traag, want eerst moeten er meer collega’s betrokken worden. Dat kost tijd, want er moet angst overwonnen worden. Maar uiteindelijk ontstaat er een groep actieve collega’s die er echt voor willen gaan. De beweging wordt groter en groter totdat de hoogste versnelling wordt bereikt en de groep naar buiten treedt. De eisen liggen op tafel en de werkgever wordt aangesproken op wat anders moet.

Nu is het een kwestie van volhouden. Bij elkaar blijven, elkaar versterken en voelen dat je een positie hebt. Ook dankzij de steun van de FNV. De werkgever daarentegen is helemaal niet blij met de FNV en roept dat de bond alleen maar meer leden en dus meer geld wil. Ja, natuurlijk wil de bond meer leden. Want hoe meer leden, hoe krachtiger hún vuist. Bovendien: is die werkgever ook niet lid van een werkgeversvereniging om zich sterk en vertegenwoordigd te voelen? Dus de strijd gaat door. De beweging is sterk en de groep hecht. Enkelen ontpoppen zich tot ware leiders. En dan komt het succes!

Moraal van dit verhaal: als er iets speelt bij jou op de werkvloer, wat dan ook, organiseer je dan en kom in verzet.


Karin Heynsdijk,

bestuurder FNV Flex

Friendly visitor while diving