a.s.r. blij met afscheid bonussen

Geen bonussen meer bij a.s.r., voor de top maximaal 20 keer het loon van de gemiddelde werknemer en nu ook loonschalen voor de Raad van Bestuur met “gewoon” de jaarlijkse 3 procent loonsverhoging uit de cao. Goed bezig, vindt de FNV.


Gerard van Hees van FNV Finance (l) en voorzitter van de Raad van Commissarissen Kick van der Pol

De exorbitante inkomens van topmanagers op de hoogste posities bij financiële instellingen zijn de FNV een doorn in het oog. De bond pleit voor een einde aan de bonussen en wil de topsalarissen maximeren op ten hoogste 20 maal het inkomen van de laagstbetaalde binnen de organisatie. Oké, a.s.r. gaat dan wel uit van 20 maal het loon van de gemiddelde werknemer, maar dat is een goede eerste stap en verder klinkt het nieuwe beloningsbeleid bestuurder Gerard van Hees van FNV Finance als muziek in de oren.

Met dank voor de complimenten, reageert voorzitter van de Raad van Commissarissen Kick van der Pol, maar het is a.s.r. niet in de eerste plaats om applaus van de bond te doen. ‘We zijn blij dat we eindelijk van die variabele beloning af zijn’, zegt hij.

Van der Pol vertelt dat er boekenkasten zijn volgeschreven over waarom variabele beloning werkt, maar evenveel ook over waarom het niét werkt. ‘Bovendien geeft het een hoop gedoe en maar weinig mensen ervaren het als positief. Dat is de reden waarom we het voor het personeel al in 2014 hebben afgeschaft. En de top krijgt al evenmin een bonus, ook niet nu a.s.r. sinds september 2017 100 procent privaat is.

We willen medewerkers én topbestuurders die intrinsiek gemotiveerd zijn. Niet omdat we zulke hoge salarissen en dikke bonussen uitbetalen. Maar die hier willen werken om wat a.s.r. doet en waar a.s.r. in de maatschappij voor staat.’

‘Dat is een atypische beweging ten opzichte van de markt’, concludeert Van Hees. ‘Ik spreek veel mensen die ook graag af willen van variabele beloning’, reageert Van der Pol. ‘Want hoeveel gedoe haal je je niet op de hals voor de wettelijk gemaximeerde bonus van 20 procent die voor bedrijven in de financiële sector geldt?’ Van Hees: ‘Daarom willen veel banken en verzekeraars terug naar de Europese norm van 100 procent.’ Van der Pol: ‘Daar heb ik geen oordeel over. Wij maken andere afwegingen en zijn tevreden over hoe wij het hier doen. Ik kan en wil niet voor anderen spreken, maar veel wijst er op dat onze ondernemingsraad en medewerkers er net zo over denken.’

Tevreden mensen

Veel tevreden mensen dus op het Utrechtse hoofdkantoor van de verzekeraar. Maar hoe denken de stakeholders hierover? Van der Pol: ‘We hebben de afgelopen tijd met veel partijen gesproken. Behalve met onze eigen medewerkers ook met de politiek, klanten, aandeelhouders. Zo’n 60 procent van onze aandeelhouders komt uit de Angelsaksische wereld waar bonussen juist de norm zijn. Dus die hebben we echt moeten overtuigen’ (of dit laatste ook werkelijk gelukt is, was op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet bekend; later moest de algemene aandeelhoudersvergadering nog plaatsvinden waar het nieuwe beloningsbeleid een van de agendapunten was, red)

Wel heeft a.s.r. op voorhand al wat aan de aandeelhouders moeten toegeven. Zij zagen de vaste jaarlijkse 3 procent verhoging niet echt zitten. Daarom is afgesproken dat de bestuurders er in principe 3 procent bij krijgen, maar dat dit in slechte jaren of bij extra goede prestaties kan variëren tussen 0 en 6 procent. Een andere tegemoetkoming is dat de bestuurders geacht worden zelf een aandelenbelang in a.s.r. op te bouwen. ‘Dat is ook een vorm van binding’, aldus Van der Pol.

Van Hees: ‘Natuurlijk doen jullie dit ook om te laten zien dat jullie maatschappelijk verantwoord bezig zijn.’ ‘Natuurlijk’, zegt Van der Pol. ‘Om nog maar iets te noemen: ons eigen hoofdkantoor is een parel wat betreft energiebelasting. We zijn groot in vastgoed en grond en daar is maatschappelijk verantwoord ondernemen echt een item. Door dit soort zaken kunnen we topbeleggers aantrekken.’

Van Hees: ‘En de klant? De mensen die bij a.s.r. een verzekering afsluiten, hoe zit het daarmee?’ Van der Pol: ‘Die willen dat we sober omgaan met hun geld. Variabele beloning past daar niet bij. Onze topman verdient 740.000 euro per jaar. Dat is het op een na laagste topsalaris van de bedrijven in de AEX aan de beurs van Amsterdam. We hebben bewust gekozen voor een maximaal salaris dat 10 tot 15 procent onder de mediaan ligt van vergelijkbare bedrijven. En dat houden we zo. Mogelijk willen bepaalde toptalenten hierdoor niet bij ons komen werken, maar dat zij dan zo. Zoals ik al zei: we zoeken alleen mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn.’