Flex & pensioen

Ook dit jaar was er in Amsterdam op de 1 Mei-manifestatie van de FNV weer veel aandacht voor het lot van flexwerkers, onder meer waar het gaat om hun pensioen. De bond heeft stevige eisen geformuleerd om de positie van flexwerkers te verbeteren: 1.000.000 extra vaste contracten met 5 procent meer loon, een hogere sociale standaard voor iedereen en een goed pensioen, eveneens voor iedereen.

Flexwerkers hebben vaak óf helemaal geen pensioen (bijvoorbeeld omdat ze zzp’er zijn) óf een slecht pensioen (omdat ze uitzendkracht zijn). De FNV spant zich tot het uiterste in om hier verbetering in aan te brengen. Zo lobbyt de bond bij het kabinet voor pensioenregelingen voor zzp’ers en maakt FNV Flex zich in de onderhandelingen met de uitzendwerkgevers sterk voor betere pensioenafspraken voor hun medewerkers.