Werkgeluk centraal in
nieuwe cao ING

De nieuwe cao bij ING leest als een handboek voor de moderne personeelsfunctionaris. Het centrale thema is werkgeluk. “De cao-partijen willen afspraken maken die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de zingeving van alle ING-medewerkers.”

Foto:www.maxpixel.net

FNV-kaderlid Mark van Alphen

De vormgeving van het werkgeluk is al even modern, namelijk “met afspraken gebaseerd op principes en minder op regels: met zo veel mogelijk keuzevrijheid en maatwerk passend bij individuele omstandigheden”.

‘Heel vernieuwend en positief’, noemt associate operations specialist en FNV-kaderlid Mark van Alphen de nieuwe cao. Hij kent de uitkomsten goed omdat hij naast bestuurder Gerard van Hees aan de cao-tafel zat. ‘Voorheen was het zo dat we een klap gaven op de afspraken’, vertelt hij, ‘en afdeling HR van ING ze verder lieten uitwerken en uitvoeren. Twee jaar later bekeken we wat HR uiteindelijk allemaal had bereikt. Nu doen we dat anders. Dit is een agile-cao die we gezamenlijk gaan uitvoeren in groepjes bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgever. Dus vakbondsbestuurders, kaderleden en HR-functionarissen.’

Meer werkgeluk

In totaal is er een budget van 0,4 procent van de loonsom beschikbaar dat, zoals dat heet, “kan worden gebruikt ter vervanging van medewerkers die tijd voor ontwikkeling en/of voor privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren”. Voorts is er een sociaal innovatiebudget van 0,1 procent afgesproken in de vorm van tijd, geld en/of netwerk.

Hoe dit zich in de praktijk gaat vertalen, kan Van Alphen nog niet aangeven. ‘Daar hebben we dus de squads voor. Vergelijk het met een vraag als hoe komen we aan de overkant van de rivier? Dat lossen we niet op door van bovenaf op te leggen dat er brug moet worden gebouwd, maar door alle mogelijkheden te onderzoeken. Dan kan blijken dat bijvoorbeeld een tunnel of transport door de lucht een betere oplossing is.’

Hij kan wel al een voorbeeld geven van waar het mogelijk naartoe gaat. ‘Er komt een pilot met onbeperkt verlof. Daarin kunnen medewerkers zelf hun verlof invullen, maar wel altijd in overleg met hun collega’s. Zo krijgen de mensen meer zeggenschap over hun werk en vrije tijd en daar worden ze doorgaans gelukkiger van. Gevolg is wel dat het vast aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt afgeschaft en de medewerkers dus ook geen stuwmeer aan vrije tijd meer kunnen opbouwen.’

Mantelzorg

In de media is de nieuwe ING-cao al omgedoopt in “werkgeluks-cao”. Bijvoorbeeld omdat de cao ook voorziet in flexibele krachten die worden ingevlogen op afdelingen waar als gevolg van de cao-afspraken gaten zijn gevallen. Bijvoorbeeld omdat vaste medewerkers gebruik maken van de verruimde mogelijkheden voor zorg. Zo heeft nu ook mantelzorg een plek in de cao gekregen (medewerkers die hier gebruik van willen maken, kunnen hier een budget voor aanspreken) en wordt het kort zorgverlof (twee weken per jaar) voortaan volledig doorbetaald in plaats van de wettelijke 70 procent.

Van Alphen heeft zich aangemeld voor de squad die zich gaat bezighouden met het thema maatschappelijke relevantie. ‘Ik heb een warm hart voor onderwerpen als inclusiviteit en diversiteit en ga mijn uiterste best doen om meer mensen met een arbeidsbeperking bij ING aan een baan te helpen. Dat proberen we al een tijdje, maar tot op heden is hier weinig van terecht gekomen. Bij ING werken 14.000 mensen. Dan moet het toch op zijn minst lukken om 20 mensen met een beperking binnen te halen?! De muren die er nu nog staan moeten we doorbreken.’

Meer loon

O ja, we zouden het bijna vergeten te melden: de cao voorziet tevens in twee maal 3 procent loonsverhoging per 1 september 2019 en 1 september 2020 en een jaarlijkse Collectieve Maatschappelijke Uitkering van 0,75 procent. Uitzendkrachten die tenminste een jaar in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro en hun jaarlijkse opleidingsbudget wordt verhoogd van 350 naar 400 euro.