‘Het voelt oneerlijk door je handicap langs de kant te staan’

“En er is echt werk zat, maar ik heb een dubbele handicap”

Eén van de speerpunten van de FNV is een socialer Nederland. Speciale aandacht hierbij heeft de bond voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt ook hard nodig, zo leert het gesprek dat vicevoorzitter Kitty Jong had met Wilma.

Vicevoorzitter van FNV

Kitty: ‘Hallo Wilma, zou je iets over jezelf willen vertellen?’

Wilma: ‘Na mijn HBO-studie Rechten heb ik bij een gemeente gewerkt als inkomensconsulent. Maar na twee tijdelijke contracten was er geen ruimte om mij in vaste dienst aan te nemen. Nu heb ik geen werk meer. Helaas is het met een handicap niet gemakkelijk om bij een bedrijf aan de slag te komen.’

Kitty: ‘Is er niks voor jou geregeld dan? Je werkte nota bene bij een gemeente die mensen met een beperking aan het werk moet helpen.’

Wilma: ‘Nee, er is niets voor mij geregeld. Het klopt dat wij inderdaad grotendeels afhankelijk zijn van de gemeente. Maar het lukt de gemeente lang niet altijd om echt iets voor je te doen. Je bent één van de velen, en gemeentes leggen de prioriteit vaak bij mensen die bijstand ontvangen. Maar daarmee ben ik niet geholpen, terwijl dat wel zou moeten gebeuren.’

Kitty: ‘Zijn er andere oplossingen?’

Wilma: ‘Er zijn ook particuliere organisaties die bemiddelen tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. Maar zij staan op afstand en kennen mij niet persoonlijk, waardoor het resultaat gering is. Ik ben nu, vanuit mijn laatste baan, alweer bijna een half jaar aan het solliciteren. En er is echt werk zat, maar ik heb een dubbele handicap en daarmee kost het extra moeite en tijd om aan het werk te komen.’

Kitty: ‘De FNV wil dat het kabinet geld vrij maakt zodat de huidige SW-bedrijven omgevormd kunnen worden tot Sociale Ontwikkelbedrijven. Zodat deze bedrijven beter in staat zijn om mensen met een arbeidsbeperking te helpen aan een passende, betaalde baan. Wat vind jij daarvan?’

Wilma: ‘Dat vind ik een heel goed initiatief. Een Sociaal Ontwikkelbedrijf heeft de nodige expertise in huis, staat dichtbij en is er speciaal voor onze doelgroep. Het kan mij bijvoorbeeld naar een baan detacheren. En als die baan om welke reden dan ook stopt, dan is het Sociaal Ontwikkelbedrijf er als vangnet. Zodat ik niet wéér thuis kom te zitten, niet wéér opnieuw hoef te beginnen en gewoon mijn inkomen behoud.’

Kitty: ‘Er moet hoe dan ook iets veranderen. Want net als jij staan meer dan 100.000 mensen met een beperking langs de kant. Die moeten een wettelijk recht op werk krijgen.’

Wilma: ‘Dat vind ik ook. Ik heb veel kwaliteiten en kan écht van toegevoegde waarde zijn. Maar omdat ik in een rolstoel zit en een vorm van autisme heb, kom ik moeilijk aan werk. Potentiële werkgevers en opdrachtgevers zien dat blijkbaar niet echt zitten, terwijl ik gewoon afgestudeerd ben aan een HBO-opleiding en dus net zo goed als ieder ander mijn werk kan doen. Ik heb alleen wat extra begeleiding nodig. Het voelt heel oneerlijk als je vanwege je handicap, ondanks een diploma en mooie talenten, toch extra lang langs de kant staat en steeds maar niet aan het werk komt.’


“Nee, er is niets voor mij geregeld”
Steun de campagne

Vakbond FNV wil druk op het kabinet uitoefenen om te investeren in Sociale Ontwikkelbedrijven zodat mensen met een arbeidsbeperking een baan kunnen vinden. Via deze bedrijven kunnen mensen met een arbeidsbeperking passend en duurzaam werken en krijgen zij de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De Sociale Ontwikkelbedrijven kunnen een springplank zijn naar werk in het bedrijfsleven, maar ook een vangnet voor als dat even niet lukt.

Vind jij ook dat Wilma en al die anderen recht hebben op werk? Surf dan naar www.fnv.nl/rechtopwerk en geef hen je steun. Hiermee steun je ook de campagne van de FNV voor een socialer Nederland.