Overnamegolf

In de financiële sector is een overnamegolf aan de gang. Loyalis en De Generali zijn overgenomen door a.s.r. Delta Lloyd – zelf qua grootte een van de partijen in de top 5 – is overgenomen door NN. Vivat staat te koop. Klaverblad stoot zijn leven-portefeuille af. Aegon doet een afdeling over aan Allianz. Regionale Univé’s fuseren.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen?

Gerard van Hees

De kosten van het toezicht op de financiële instellingen zijn erg hoog. Zeker nu het toezicht sinds de kredietcrisis is verscherpt. Vooral de kleinere banken en verzekeraars hebben hun kosten hierdoor zien stijgen en worden min of meer gedwongen tot schaalvergroting. Ook is er druk van de toezichthouder zelf, die vindt dat er teveel verzekeraars zijn. De markt is verzadigd en de prijsconcurrentie verhevigd. Tel hierbij op dat de buffereisen zijn verhoogd en dat die uit de winst moeten komen. Grotere partijen kunnen deze omstandigheden beter aan dan kleinere.

Nieuw is dat investeringsmaatschappijen zich melden. Bij Vivat, maar ook bij Klaverblad bijvoorbeeld. Waarmee de door De Nederlandsche Bank zo gewenste beperking van het aantal aanbieders niet altijd opgaat.

FNV kijkt naast het gezond blijven van de sector ook naar de andere effecten van deze ontwikkeling, met name op de werkgelegenheid. En dat ziet er niet goed uit. De financiële sector is op dit moment de enige krimpende branche in de economie. NN gaf aan de buitenwereld af dat de overname van Delta Lloyd 150 miljoen besparing gaat opleveren. Dat komt overeen met 1500 (!) arbeidsplaatsen. Die mensen komen ondanks de grote tekorten op de arbeidsmarkt niet snel weer aan een baan.

Als de toezichthouders zo graag een financieel gezonde sector willen, zouden ze zich ook eens moeten richten op slimmer toezicht in plaats van veel toezicht. Dat zou voor de werkgelegenheid een slok op een borrel schelen.


Gerard van Hees,

bestuurder FNV Finance