APG dicht loonkloof vrouwen

Pensioenuitvoerder APG maakt een einde aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Op verzoek van de vakbonden gebeurt dit in nauw overleg met de ondernemingsraad. ‘Een fout uit het verleden wordt hersteld.’

HR-directeur Marloes Sengers

APG doet er niet geheimzinnig over: de beloning voor vrouwen is bij de pensioenuitvoerder gemiddeld 19 procent lager dan voor mannen, zo blijkt uit onderzoek dat de onderneming heeft laten uitvoeren. Nu lijkt dit erger dan het is, want het is een constatering en geen vergelijking. Maar als het gaat om beloning voor dezelfde werkzaamheden binnen dezelfde loonschaal, en wanneer ook leeftijd, ervaring en dienstjaren worden meegeteld, dan krijgen APG-vrouwen nog altijd gemiddeld 2,2 procent minder salaris dan hun mannelijke collega’s. “Dit verschil hoort niet thuis bij het APG van 2019”, luidt de openhartige conclusie. “Dit probleem zullen we dan ook in overleg met de ondernemingsraad oplossen.”

Iedereen doet mee

Zo gezegd zo gedaan. Maar waarom eigenlijk, want dit kost toch geld? ‘ We willen een organisatie zijn waarin iedereen kan zijn wie je bent’, zegt HR-directeur Marloes Sengers. ‘Daarbij kijken we verder dan alleen man-vrouw-verschillen. Ons brede thema is diversiteit en inclusiviteit: iedereen doet mee en wordt daarvoor gelijkelijk gewaardeerd.’

Daaronder valt ook gelijke beloning voor gelijk werk. Sengers: ‘De buitenwereld had en heeft het er veel over, dus hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en de verschillen laten onderzoeken. Die 2,2 procent verschil had ik niet verwacht. Maar goed, het ligt er, en dan moet je dat oplossen.’

Mind the gap

‘APG bracht het onderwerp in bij het cao-overleg’, vertelt Paul Beving, controller en or-lid bij APG en tevens FNV-kaderlid. ‘Het bedrijf wilde het in de cao oplossen. Maar dat wilden wij niet. Dat zou ten koste gaan van de loonruimte voor iedereen. Ons standpunt was: de werkgever heeft dit probleem laten ontstaan, en dus is het aan de werkgever om het op te lossen. Natuurlijk wilde de bond wél dat er een oplossing zou komen. Daarom is in de cao de afspraak gemaakt dat APG dit probleem in overleg met de ondernemingsraad zou aanpakken.’

Zo gezegd, zo gedaan. Werkgever en or zijn een zogenaamde “Mind the gap”-operatie gestart. Daarbij wordt vastgesteld welke vrouwen een loonkloof hebben en hoe groot die is. Beving: ‘We vergelijken het salaris van de vrouw met dat van de minst verdienende man in dezelfde soort functie, schaal en leeftijd. Dit communiceren we ook heel helder richting de werkvloer, want anders krijgen we scheve ogen. Scheve ogen – mogelijk – tussen vrouwen onderling, maar van mannen die zich opeens tekort gedaan kunnen voelen.’

Is de loonkloof eenmaal vastgesteld, dan wordt het verschil gecompenseerd. Sengers: ‘De eerste indicaties wijzen uit dat het gaat om zo’n 200 vrouwen op een personeelsbestand van 3.000 mensen. We onderzoeken momenteel hoe groot hun individuele loonkloof is, en dichten die per 1 juni 2019. Die is dus voor iedere vrouw verschillend. Dit staat overigens los van de cao-afspraak die voorziet in 3 procent extra per 1 januari 2019 en 2 procent per 1 april 2020 voor iedereen.’

Dapper

Ondernemingsraadslid Beving vindt het dapper dat zijn werkgever dit onderwerp zelf heeft aangekaart en ook zelf oplost. ‘Een fout uit het verleden wordt hersteld. Compensatie van de achtergestelde vrouwen is niet meer dan terecht. Dit gebeurt in goed overleg met de or en ook daar ben ik blij mee. Maar we zijn er nog niet. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat dit in de toekomst weer een probleem wordt? Dus dat er weer een loonkloof ontstaat?’

Het onderzoek hiernaar is een taak voor de werkgever, erkent Sengers. ‘Daarom proberen we parallel aan het oplossen van de loonkloof ook te achterhalen wat de oorzaken zijn van het ontstaan ervan. Zodat we de loonkloof duurzaam en fundamenteel dichten.’

Paul Beving, controller en or-lid bij APG en tevens FNV-kaderlid