ANWB VERZELFSTANDIGT
WINKELS

De ANWB krimpt haar winkelbestand in en verzelfstandigt de overige winkels. Het zittend personeel behoudt de arbeidsvoorwaarden uit de ANWB-cao, maar nieuw personeel verdient onder de slechtere INretail-cao straks een stuk minder.

Om de situatie gelijk maar duidelijk te maken: de FNV heeft de ANWB-cao wél ondertekend maar de INretail-cao niet. De bond vindt deze laatste te slecht om een handtekening onder te zetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bond het geen goed idee vindt om een deel van het ANWB-personeel, namelijk iedereen die straks nieuw in dienst komt, onder de aanzienlijk minder goed betalende INretail-cao te brengen. ‘Wij staan voor gelijk loon voor gelijk werk’, vat FNV-bestuurder Wilfred Beens de visie van de bond kort samen.

Toch gaat het allemaal wél gebeuren. De ondernemingsraad van de ANWB heeft namelijk wel met het overgangsprotocol van de werkgever ingestemd. Voor Tamara Mooij was het een keuze uit twee kwaden. ‘Vooropgesteld’, zegt ze, ‘vinden we het een goed idee om de winkels los te weken uit de organisatie. Doorgaan op de huidige weg is geen optie. We zijn te veel afhankelijk van de niet-retailers binnen de ANWB, waardoor we niet goed kunnen retailen. En we hebben een aantal winkels die niet goed draaien en wellicht moeten sluiten Dat is pijnlijk, maar wel onze enige hoop om te overleven.’

Mooij is verkoopadviseur bij de ANWB-winkel in Uden, or-lid én FNV-kaderlid. ‘Die combinatie maakt het allemaal wel moeilijk voor me’, zegt ze. ‘Vooral omdat de FNV niet in de plannen van de werkgever wilde meegaan. Het CNV overigens ook niet. En het liefst hadden wij als or natuurlijk ook het liefst behouden wat we nu hebben voor iedereen. Maar de werkgever dreigde de voorstellen van tafel te halen als de medezeggenschap ook zou afhaken. Omdat er goede voorstellen bij zitten en omdat er een aanvullend arbeidsvoorwaardenpakket komt, heeft de or wel ingestemd met het overgangsprotocol.’

Die voorstellen behelzen onder meer dat het zittend personeel weliswaar ook overgaat naar de INretail-cao, maar dat ze daar bovenop “een plus” krijgen zodat ze er in salaris niet achteruit gaan. Ook de verslechtering van hun pensioenen wordt gerepareerd, het sociaal plan blijft nog drie jaar overeind en het ontbreken van toeslagen voor werken op onregelmatige tijden in de INretail-cao wordt drie jaar gecompenseerd.

Zelfde rechten

FNV-bestuurder Beens begrijpt dat de or voor zekerheid heeft gekozen, maar betreurt dat daarmee feitelijk ook instemming is gegeven aan slechtere arbeidsvoorwaarden voor nieuw personeel. ‘In principe had het zittend personeel de huidige arbeidsvoorwaarden toch wel behouden, want het gaat om overgang onderneming en dan heb je daar recht op. Inderdaad, bepaalde andere verslechteringen worden gerepareerd, maar niet voor nieuw personeel.’

De FNV laat het er niet bij zitten. ‘We onderzoeken met onze juristen of we de ANWB-cao niet tóch gewoon kunnen laten doorlopen voor het huidige personeel. Helaas zal dat in ieder geval niet lukken voor de nieuwe medewerkers. Voor hen is de race gelopen. Daarom wilden we zo graag in het overgangsprotocol opnemen dat alle medewerkers in de ANWB-winkels dezelfde rechten zouden hebben en houden.’

Hebben de ANWB-winkels met de afspraken die er nu liggen wél weer toekomst? Tamara Mooij geeft eerlijk toe dat ze het niet weet. ‘Gaan we het redden? En met hoeveel mensen? Ik heb werkelijk geen idee. Maar één ding weet ik wél: als alles blijft zoals het nu is, hebben we zeker géén toekomst.’