Trekken aan nieuwe cao Facilitaire Contactcenters

Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wat de uitkomst is, áls er al een uitkomst is. Maar de komst van een nieuwe cao Facilitaire Contactcenters is hoe dan ook een zware bevalling (geweest).

Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wat de uitkomst is, áls er al een uitkomst is. Maar de komst van een nieuwe cao Facilitaire Contactcenters is hoe dan ook een zware bevalling (geweest).

Je kunt er veel over zeggen, maar je kunt het ook laten bij enkele eenvoudige constateringen. Waaronder deze: de wensen van de werkgevers en de bonden liggen nogal uiteen waar het gaat om invulling van een nieuwe cao voor de facilitaire contactcenters. Enkele conclusies uit de voorstellenbrieven van die van FNV Callcenters en die van de werkgevers:

Het zal duidelijk zijn dat er nogal wat hindernissen te nemen zijn/waren. We houden jullie hoe dan ook op de hoogte.