Nieuwe cao reisbranche:
we zijn er bijna

'Vooral de groep reisleiders die veelal ten onrechte werden uitgesloten van de cao.’

Met een beetje geluk haalt de actualiteit dit bericht in. Dan ligt er een nieuwe gemoderniseerde cao voor de reisbranche en kan FNV Zakelijke Dienstverlening deze ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

Op het moment van schrijven van dit artikel was het laatste cao overleg in zicht waarin de partijen de puntjes op de i zouden gaan zetten. Alles wees er op dat ze er op korte termijn uit zouden gaan komen. Het leek slechts een kwestie van dagen voor de laatste drie belangrijkste hobbels konden worden geslecht: afspraken over de positie van reisleiders, het loon en het pensioen.

De vorige cao liep al in november 2018 af en ter overbrugging van de periode naar een volledig gemoderniseerde nieuwe cao is de vorige cao verlengd tot 1 september 2019 met een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2019. Daarna was het de hoogste tijd voor een nieuwe cao, maar het kwam er steeds maar niet van.

Inmiddels is een extra afspraak ingepland tussen cao-partijen, namelijk in de laatste week van november 2019. FNV gaat er van uit, dat dan de laatste hobbel kan worden genomen, te weten – niet onbelangrijk – de loonparagraaf. Daarna is het woord dan eindelijk aan de leden.


Ingrijpend veranderd

Eerdere cao’s voor de reisbranche, inclusief de nu nog lopende, waren vooral gebaseerd op het werken in de retail. Zij waren daarmee met name gericht op de medewerkers in de reiswinkels. De afgelopen jaren is de reisbranche echter ingrijpend veranderd. Veel bedrijven zijn overgeschakeld van offline naar online boekingen of combinaties daarvan. Functies die nu in de praktijk voorkomen staan nog niet in de cao beschreven. Allerlei hedendaagse thema’s, zoals persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, ontbreken eveneens. En natuurlijk moesten er in de nieuwe cao ook afspraken komen die voortborduren op het recente pensioenakkoord tussen het kabinet en de sociale

partners.


Sein op groen

‘We hebben nog gepoogd er al voor de zomer uit te zijn, maar dat is niet gelukt’, vertelt onderhandelaar Marlies Possel van FNV Zakelijke Dienstverlening. ‘Er was nog te veel werk te doen. Onder meer omdat wij onze leden nadrukkelijk wilden betrekken bij onze inspanningen en hen wilden raadplegen over hun specifieke wensen. Vooral de groep reisleiders die veelal ten onrechte werden uitgesloten van de cao.’

Volgens Possel krijgen de reisleiders een eigen plek in de nieuwe gemoderniseerde cao. Daar dringt de FNV al langer op aan. Nu verdienen ze vaak niet eens het minimumloon. Ook speciale regelingen voor reisleiders zijn niet in de oude cao terug te vinden. Niet zelden vallen ze zelfs geheel buiten de cao, omdat ze worden ingehuurd via payrollbedrijven op basis van kortlopende flexcontracten en/of als zzp’er worden ingehuurd. Dit moet straks allemaal gaan verbeteren.