Klein stapje in slepende cao-kwestie CED/SOS

Na lang aandringen van de vakbonden is eindelijk een nieuwe stap gezet in de slepende kwestie rond de cao van de door CED overgenomen medewerkers van SOS International. CED biedt nu twee eenmalige loonsverhogingen van 1 procent. De bond gaat de leden raadplegen.

Even leek het er op dat de al lange tijd slepende kwestie bij SOS International, onderdeel van de CED Group, eindelijk kon worden opgelost. In het vorige nummer van het FNV Magazine vertelde bestuurder Marlies Possel nog dat de ‘druk nu eindelijk van de ketel’ leek. ‘Met de komst van een nieuwe HR-directeur hebben we de indruk dat de werkgever zich nu wil inzetten om een resultaat bereiken waar alle partijen zich in kunnen vinden’, aldus Possel toen. ‘De werkgever heeft in ieder geval goede intenties getoond. We hebben afspraken gemaakt over de procesgang rond de onderhandelingen over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden én over de modernisering van de cao, waarbij wij de werknemers nadrukkelijk zullen betrekken.’

Harmoniseren

Het “dossier” begon voor Possel met de overname van SOS International. CED beloofde de beide cao’s op korte termijn te zullen harmoniseren. Maar na twee jaar onderhandelen is het nog altijd niet zover gekomen.

In de tussentijd hebben de FNV-leden bij CED wél ingestemd met een nieuwe cao en een sociaal plan met een looptijd tot eind 2019. De cao voorziet in twee maal 2 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. De werknemers van SOS International hebben het eindbod van hun werkgever echter afgewezen omdat hen voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 niet méér in het vooruitzicht werd gesteld dan een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Terwijl de cao van CED nota bene gunstiger is voor de werknemers dan de cao van SOS International. Na hun afwijzing kregen de medewerkers van SOS International zelfs ook de 0,5 procent eenmalige uitkering niet uitgekeerd.

Vanaf dat moment heeft Possel er wederom op aangedrongen om alle medewerkers gelijk te behandelen, namelijk door ook aan de werknemers van SOS International twee maal 2 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in het vooruitzicht te stellen. Hierop werd telkens niet gereageerd.

Nieuw bod

Na het constructieve overleg met de nieuwe HR-directeur waarover Possel hierboven sprak, is CED met een nieuw bod gekomen. De verzekeraar biedt de SOS-medewerkers nu twee eenmalige loonsverhogingen, te weten 1 procent netto en 1 procent bruto. De werkgever heeft het voorstel gepresenteerd als een eindbod.

‘Het is een heel klein stapje voorwaarts’, zegt Possel zuinigjes, ‘maar in onze ogen nog altijd niet voldoende. We gaan het voorstel nu bespreken met onze leden en zullen de uitkomst aan de werkgever terugkoppelen.’

Enfin, wordt dus opnieuw vervolgd.